László Katona ⇒ Obchodný register

László Katona

Boconád, Somogyi út 8, 3368, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36648876
Adresa:Veľký Krtíš, SNP 3, PSČ 990 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Laszló Katona

Budapest 11, Sáfrány ut. 3, H-1116, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35832223
Adresa:Bratislava, Pribišova 19/a, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

László Katona

Budapest, Sáfrány u. 3, H-1116, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35832223
Adresa:Bratislava, Pribišova 19/a, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

László Katona

Budapešť, Báthory 9/1-4a
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31338305
Adresa:Bratislava, Pribišova 9, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

László Katona

Nitrianske Hrnčiarovce, Jahodová 880/2, 951 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45388270
Adresa:Nitrianske Hrnčiarovce, Jahodová 880/2, PSČ 951 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45388270
Adresa:Nitrianske Hrnčiarovce, Jahodová 880/2, PSČ 951 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník