Ľubica Finďová ⇒ Obchodný register

Ľubica Finďová

Bratislava, Hany Meličkovej 29, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31592686
Adresa:Bratislava, Jelačičova 8, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubica Finďová

Veľká Lúka, MDD 1378/25, 962 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31623832
Adresa:Banská Bystrica, Bernolákova 10, PSČ 974 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36040576
Adresa:Banská Bystrica, Bernolákova 10, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36042030
Adresa:Banská Bystrica, Lazovná 60, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46968806
Adresa:Banská Bystrica, Námestie SNP 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46968806
Adresa:Banská Bystrica, Námestie SNP 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník