Ľubomír Kollarik ⇒ Obchodný register

Ľubomír Kollarik

Bratislava, Drotárska cesta 6166/94, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35794585
Adresa:Bratislava, Drotárska cesta 6166/94, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Kollarik

Bratislava, Flöglova 6, 811 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35794585
Adresa:Bratislava, Drotárska cesta 6166/94, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Kollarik

Flőglova, Ing., 940 /6
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35836288
Adresa:Pezinok, Jesenského 4, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Kollárik

Flőglova, Ing., 940 /6
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35836288
Adresa:Pezinok, Jesenského 4, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Kollárik

Prievidza, Vápenická 18
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36403008
Adresa:Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, PSČ 010 47
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-