Ľubomír Macko ⇒ Obchodný register

Ľubomír Macko

Bardejov, Toplianska 3617/16, 085 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36513423
Adresa:Bardejov, Toplianska 3617/16, PSČ 085 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36513423
Adresa:Bardejov, Toplianska 3617/16, PSČ 085 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Jacovce, Hlboká 549/69
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36538841
Adresa:Jacovce, Hlboká 549/69, PSČ 956 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Jacovce, Hlboká 549/69, 956 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36538841
Adresa:Jacovce, Hlboká 549/69, PSČ 956 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Košice, Poľovnícka 10, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36581232
Adresa:Košice, Poľovnícka 10, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Prešov, Mirka Nešpora 6392/63, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17074690
Adresa:Prešov, Radlinského 1
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Prešov, ul. Mirka Nešpora 63
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17074690
Adresa:Prešov, Radlinského 1
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Prešov, ul.Mirka Nešpora 63
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17074690
Adresa:Prešov, Radlinského 1
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Topoľčany, Krušovská 2302/48, 955 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44706413
Adresa:Topoľčany, J. Matušku 2798, PSČ 955 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Ľubomír Macko

Vranov nad Topľou, 093 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50333895
Adresa:Prešov, Čapajevova 73, PSČ 080 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Ľubomír Macko

Vranov nad Topľou, Sídl. Lúčna 825/8, 093 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46625666
Adresa:Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, PSČ 093 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník