Mária Földesová ⇒ Obchodný register

Mária Földesová

Horná Potôň - Benková Potôň, Horná Potôň - Benková Potôň 530, 930 36
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36269832
Adresa:Gabčíkovo, Pažitná 486/16, PSČ 930 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Földesová

Macov, Macov 154, 930 32
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36269832
Adresa:Gabčíkovo, Pažitná 486/16, PSČ 930 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník