Mária Kmeťová ⇒ Obchodný register

Mária Kmeťová

Bardejov, Komenského 7
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00691631
Adresa:Bratislava, Zámocká 10, PSČ 811 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Mária Kmeťová

Bratislava, Vajnorská 10595/98B, 831 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35770821
Adresa:Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 933, PSČ 900 42
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Mária Kmeťová

Bratislava, Vajnorská 98/B, 831 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36050890
Adresa:Valaská - Piesok, Strojárenská 19, PSČ 976 43
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:36765546
Adresa:Bratislava, Vajnorská 40, PSČ 831 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Mária Kmeťová

Bratislava, Vajnorská 98B, 831 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44945931
Adresa:Bratislava, Lehotského 4, PSČ 811 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Bratislava, Vranovská 67
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35811790
Adresa:Bratislava, Slávičie údolie 106, PSČ 811 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Mária Kmeťová

Brezno, Podkoreňová 2191/66, 977 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00189103
Adresa:Brezno, Podkoreňova 3, PSČ 977 43
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:-

Mária Kmeťová

Liptovský Mikuláš, Komenského 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31597220
Adresa:Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Mincova 560/24, PSČ 031 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Liptovský Mikuláš, Komenského 1317/12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31597220
Adresa:Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Mincova 560/24, PSČ 031 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Malá Ida, Školská 94/ 2, 044 20
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35960264
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Chrasťová 12134/39, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Nitra, Tehelná 86
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36558613
Adresa:Nitra, Kalvária 3, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Nitra, Tehelná 86, 949 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36558613
Adresa:Nitra, Kalvária 3, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Mária Kmeťová

Priechod, Priechod 130, 976 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43946160
Adresa:Priechod, Priechod 130, PSČ 976 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47399571
Adresa:Priechod, Priechod 130, PSČ 976 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník