Marian Albert ⇒ Obchodný register

Marian Albert

Fiľakovo, Sládkovičova 1288/2, 986 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53690711
Adresa:Fiľakovo, Nám. slobody 764/20, PSČ 986 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice - mestská časť Západ, Plzenská 1947/25, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53835131
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Československého odboja 2429/110, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45259011
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice - mestská časť Západ, Popradská 2416/64G, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50317067
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 64G, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53779274
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 2416/64G, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45259011
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53327098
Adresa:Košice - mestská časť Západ, Popradská 2416/64G, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice - Západ, Plzenská 1947/25, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44153091
Adresa:Košice, Letná 1, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice - Západ, Popradská 216/64G, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45259011
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice - Západ, Popradská 2416/64G, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47526548
Adresa:Košice, Popradská 64G, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47526548
Adresa:Košice, Popradská 64G, PSČ 040 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50587846
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Tichá 466/8, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Marián Albert

Košice, Plzenská 25
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35821582
Adresa:Malacky, Duklianskych hrdinov 47/651, PSČ 901 27
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen predstavenstva

Marián Albert

Košice, Štúrova 40
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31731368
Adresa:Košice, Kováčska 63, PSČ 040 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-