Marta Martin ⇒ Obchodný register

Marta Martin

Eschenbach, Sommerau 72, 06274, Švajčiarska konfederácia
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31580564
Adresa:Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 14, PSČ 969 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-