Martin Jančok ⇒ Obchodný register

Martin Jančok

Bratislava, Klemensova 5, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48265021
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 5, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Jančok

Červenica, Červenica 134, 082 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45354812
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Martin Jančok

Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, 965 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36638234
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44484861
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52221521
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52221521
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Jančok

Žiar nad Hronom, Jesenského 2714/69, 965 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36806757
Adresa:Žiar nad Hronom, Jesenského 2714/69, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44484861
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:46250301
Adresa:Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 434/28, PSČ 965 01
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:46250301
Adresa:Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 434/28, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Jančok

Žiar nad Hronom, Jesenského 69, 965 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52221521
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Jančok

Žiar nad Hronom, M. R. Štefánika 460/13, 965 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36715336
Adresa:Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 41, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Jančok

Žiar nad Hronom, M.R.Štefánika 460/13, 965 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44484861
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:44484861
Adresa:Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 1372/35, PSČ 965 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník