Martin Neubeller ⇒ Obchodný register

Martin Neubeller

Košice, Jarná 19
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31729762
Adresa:Prešov, Jesenná 20, PSČ 080 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36479993
Adresa:Prešov, Jilemnického 1/B, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31674267
Adresa:Košice, Rampová 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Neubeller

Košice, Jarná 19, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31674267
Adresa:Košice, Rampová 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Martin Neubeller

Prešov, Jánošíkova 102, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31729762
Adresa:Prešov, Jesenná 20, PSČ 080 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník