Mátyás Molnár ⇒ Obchodný register

Mátyás Molnár

Budapest 07, Rákóczi út 18, 3 em. 8 a., 1072, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45275211
Adresa:Moča, Malodunajská 46, PSČ 946 37
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:45275211
Adresa:Moča, Malodunajská 46, PSČ 946 37
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník