Michael Love Andreas Hjemgard ⇒ Obchodný register

Michael Love Andreas Hjemgard

Stockholm, Erik Dahlbergsallen 13, 11520, Švédske kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45868581
Adresa:Bratislava, Bajkalská 9, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michael Love Andreas Hjemgard

Štokholm, Erik Dahlbergsallen 13, 11520, Švédske kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35736186
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michael Love Andreas Hjemgard

Štokholm, Erik Dahlbergsallen 13, 11520, Švédsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35927828
Adresa:Bratislava, Pajštúnska 1, PSČ 851 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník