Michael M Paprok ⇒ Obchodný register

Michael M Paprok

Vancouver, Broughton Street 1807, V6G1Z4, Kanada
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35912987
Adresa:Bratislava, Mikulášska 5, PSČ 811 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady