Michal Repka ⇒ Obchodný register

Michal Repka

Komjatice, Dolná 211/88, 941 06
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46451561
Adresa:Komjatice, Dolná 211/88, PSČ 941 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michal Repka

Nové Sady, Nové Sady 70, 951 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51418967
Adresa:Nitra, Matičná ulica 905/2, PSČ 949 11
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52101185
Adresa:Nové Sady, Nové Sady 70, PSČ 951 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michal Repka

Púchov, Námestie Slobody 1624/31, 020 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36818887
Adresa:Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 354/32, PSČ 018 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michal Repka

Stará Ľubovňa, Duklianskych hrdinov 1612/37, 064 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46684239
Adresa:Stará Ľubovňa, Zimná 5, PSČ 064 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Michal Repka

Stará Ľubovňa, Duklianskych hrdinov 37, 064 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45535043
Adresa:Stará Ľubovňa, Duklianskych hrdinov 37, PSČ 064 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50895907
Adresa:Stará Ľubovňa, Duklianskych hrdinov 37, PSČ 064 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník