Michele Colombo ⇒ Obchodný register

Michele Colombo

Clusone, Via San Lorenzo 33, 24023, Talianska republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44059256
Adresa:Bratislava, Michalská 7, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník