Milan Sopko ⇒ Obchodný register

Milan Sopko

701 78, Sophienstr. 13
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36471976
Adresa:Stará Ľubovňa, Továrenská 5, PSČ 064 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Milan Sopko

Bošany, Komenského 666/11, 956 18
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44647859
Adresa:Sereď, Trnavská 920, PSČ 926 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44647859
Adresa:Sereď, Trnavská 920, PSČ 926 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44548044
Adresa:Sereď, Trnavská 920, PSČ 926 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44548044
Adresa:Sereď, Trnavská 920, PSČ 926 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Košice - mestská časť Staré Mesto, Palackého 1422/2, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48206903
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Fibichova 1521/13, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48207811
Adresa:Sokoľ, Hlavná 50, PSČ 044 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50121448
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Rázusova 49, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Košice - Staré Mesto, Kasárenské námestie 307/2, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46935614
Adresa:Košice - mestská časť Krásna, Na Močidlách 23, PSČ 040 18
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46935291
Adresa:Bratislava, Tallerova 4, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43943942
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Rázusova 49, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48206903
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Fibichova 1521/13, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48207811
Adresa:Sokoľ, Hlavná 50, PSČ 044 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Malá Ida, Slnečnicová 22, 044 20
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31685455
Adresa:Poproč, Mieru č. 126, PSČ 044 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31685455
Adresa:Poproč, Mieru č. 126, PSČ 044 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48256269
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 42, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50334719
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 42, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50445596
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 42, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51324393
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 42, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45540985
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Letná 42, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Podhorie, Žakýl 89, 969 82
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53620321
Adresa:Podhorie, Žakýl 89, PSČ 969 82
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Poproč, Lesná 33
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31725805
Adresa:Košice, Štefánikova 36, PSČ 040 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:31685455
Adresa:Poproč, Mieru č. 126, PSČ 044 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Poproč, Lesná 33, 044 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31685455
Adresa:Poproč, Mieru č. 126, PSČ 044 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Poproč, Lesná 960/33, 044 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43943942
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Rázusova 49, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Poproč, Olšavská 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31705863
Adresa:Košice, Szakkayho 1, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Poproč, Olšavská 940/44, 044 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36584096
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Mudroňova 29, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50937774
Adresa:Poproč, Olšavská 940/44, PSČ 044 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Prešov, Matice Slovenskej 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31724434
Adresa:Prešov, Sabinovská 61, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Prešov, Matice Slovenskej 22, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31724434
Adresa:Prešov, Sabinovská 61, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Prešov, Matice Slovenskej 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31725228
Adresa:Prešov, Hlavná 94, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Sopko

Prešov, Matice Slovenskej 22, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36514501
Adresa:Prešov, Budovateľská 35, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník