Miloslav Borik ⇒ Obchodný register

Miloslav Borik

Gaštanová, RNDr., 307 8/2
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36052167
Adresa:Lučenec, Zvolenská cesta 2740, PSČ 984 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina - Bánova, Pod Sadom 783/46
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36416461
Adresa:Žilina, Rosinská cesta 9, PSČ 010 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36421391
Adresa:Žilina, Pri Celulózke 84, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina - Bánová, Pod Sadom 783/46
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35845732
Adresa:Bratislava, Vajanského nábrežie 9, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina - Bánová, Pod Sadom 783/46, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36411701
Adresa:Žilina, Nám.A. Hlinku 4, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina - Bánová, Pos Sadom 783/46, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36411701
Adresa:Žilina, Nám.A. Hlinku 4, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina - Závodie, Pod Sadom 783/49
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36371271
Adresa:Žilina, Pri Celulózke 40, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36421391
Adresa:Žilina, Pri Celulózke 84, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36431591
Adresa:Žilina, M. Rázusa 98, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina, Pod sadom 783/49
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36432342
Adresa:Žilina, M. Rázusa 98, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miloslav Borik

Žilina, Pod Sadom 783/49, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36182958
Adresa:Žilina, Rosinská cesta 9, PSČ 010 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36416461
Adresa:Žilina, Rosinská cesta 9, PSČ 010 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36421391
Adresa:Žilina, Pri Celulózke 84, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník