Mirela Liliana Ciocîrlan ⇒ Obchodný register

Mirela Liliana Ciocîrlan

Viedeň, Khekgasse 32/TOP 10, 1230, Rakúska republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44485387
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Landererova 7866/12, PSČ 811 09
Typ funkcie:Vedúci organizačnej zložky
Funkcia:-