Peter Christian Kurka ⇒ Obchodný register

Peter Christian Kurka

Wolleraum, Roosstrasse 43, 8832, Švajčiarska konfederácia
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51758261
Adresa:Višňové, Višňové 839, PSČ 013 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník