Peter Gabalec ⇒ Obchodný register

Peter Gabalec

Bernolákovo, Pšeničná 5632/9A, 900 27
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35733209
Adresa:Bratislava, Rožňavská 24/A, PSČ 821 04
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Drotárska cesta 5953854, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35881399
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava - Staré Mesto, Drotárska cesta 54, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31714421
Adresa:Košice, Južná trieda 66, PSČ 040 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda dozornej rady

Peter Gabalec

Bratislava, Drotárska cesta 54, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36575119
Adresa:Košice, Podnikateľská 2, PSČ 040 17
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:35883219
Adresa:Bratislava, Aupark Tower, Einsteinova 24, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31679765
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 075 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:44965257
Adresa:Krupina, Priemyselná 937/4, PSČ 963 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda dozornej rady
Názov firmy:
IČO:35941090
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 5, PSČ 821 09
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36675741
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:36675741
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:44420501
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:31412696
Adresa:Bratislava, Bajkalská 29/C, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:46738924
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 66, PSČ 836 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:46738924
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 66, PSČ 836 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda dozornej rady
IČO:47243791
Adresa:Bratislava, Koceľova 17, PSČ 821 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:47424940
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 66, PSČ 836 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:47424940
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 66, PSČ 836 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda dozornej rady
IČO:47504641
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:47504641
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35751576
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Krížkova 1949/9, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Gabalec

Bratislava, Drotárska cesta 54, 812 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35881399
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:31679765
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 22, PSČ 075 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:35960591
Adresa:Bratislava, Mostová 2, PSČ 811 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35968176
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 5, PSČ 821 09
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:36353752
Adresa:Bratislava, Mickiewiczova 2, PSČ 811 07
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36353752
Adresa:Bratislava, Mickiewiczova 2, PSČ 811 07
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Peter Gabalec

Bratislava, Drotárska cesta 5943/54, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35941090
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské nivy 5, PSČ 821 09
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava, Drotárska cesta 5943/54, 812 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36718751
Adresa:Bratislava, Štefanovičova 12, PSČ 811 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava, Drotáska cesta 54, 821 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35940832
Adresa:Snina, Strojárska 4436, PSČ 069 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava, Ľ. Fullu 24, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35711299
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 19B, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Peter Gabalec

Bratislava, Martinengova 38, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35802774
Adresa:Bratislava - Staré Mesto, Dunajská 29, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Gabalec

Bratislava, Martingerova 38
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35698446
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Námestie SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Peter Gabalec

Rišňovce, č. 603, 951 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31442714
Adresa:Nitra, Bratislavská ulica 11, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Gabalec

Rišňovce, Rišňovce 603, 951 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35733209
Adresa:Bratislava, Rožňavská 24/A, PSČ 821 04
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-
IČO:31442714
Adresa:Nitra, Bratislavská ulica 11, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31442714
Adresa:Nitra, Bratislavská ulica 11, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45892211
Adresa:Nitra, Bratislavská 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník