Peter Slivka ⇒ Obchodný register

Peter Slivka

915 01, Klčové 93/18
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45968161
Adresa:Bratislava, Mýtna 15, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Badín, Záhradná 9, 976 32
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45994323
Adresa:Banská Bystrica, Figuša Bystrého 3804/26, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Banská Bystrica, Železničiarska 7, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45994323
Adresa:Banská Bystrica, Figuša Bystrého 3804/26, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava - mestská časť Ružinov, Líščie nivy 238/2, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50887513
Adresa:Bratislava - mestská časť Devín, Hutnícka 1, PSČ 841 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52218325
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 100/B, PSČ 831 04
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:52218325
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 100/B, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava - Nové Mesto, Líščie nivy 2, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44681259
Adresa:Bratislava, Radlinského 9, PSČ 813 45
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-

Peter Slivka

Bratislava - Ružinov, Líščie Nivy 238/2, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36435449
Adresa:Čadca, Horná 1673/15, PSČ 022 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Slivka

Bratislava, Bárdošova 27, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35902434
Adresa:Medveďov, č. 208, PSČ 930 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44540493
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 88 B, PSČ 831 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava, Líščie nivy 2, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44681259
Adresa:Bratislava, Radlinského 9, PSČ 813 45
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Slivka

Bratislava, Piešťanská 7, 831 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35847158
Adresa:Bratislava, Jégého 2, PSČ 821 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:36689963
Adresa:Bratislava - Staré Mesto, Špitálska 10, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava, Piešťanská 7, 831 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35891874
Adresa:Bratislava, Trenčianska 47, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35902434
Adresa:Medveďov, č. 208, PSČ 930 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava, Svetlá 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31376738
Adresa:Bratislava, Bojnická 25, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31351204
Adresa:Trenčín, Nám. sv. Anny 34, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava, Svetlá 3, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35724323
Adresa:Bratislava, Bellova 34, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Bratislava, Svetlá 4221/3, 811 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35724323
Adresa:Bratislava, Bellova 34, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Brezno, 9. mája 40, 977 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46703870
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 100/A, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Čadca, Rázusova 1478/26, 022 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47999900
Adresa:Čadca, Čadečka 652, PSČ 022 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Košice, Buzulucká 5, 040 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46182381
Adresa:Blatné Revištia, Blatné Revištia 30, PSČ 072 43
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Miloslavov, Alžbetin Dvor 562, 900 42
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47193255
Adresa:Bratislava, Nobelova 5, PSČ 831 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47471042
Adresa:Bratislava, Nobelova 5, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48076953
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Miloslavov, Alžbetin Dvor 582, 900 42
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47193255
Adresa:Bratislava, Nobelova 5, PSČ 831 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47471042
Adresa:Bratislava, Nobelova 5, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Miloslavov, Alžbetin Dvor 733, 900 42
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52561631
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Agátová 4/D, PSČ 841 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Nové Mesto nad Váhom, Klčové 93/18, 915 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45557047
Adresa:Bratislava, Mýtna 15, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46423851
Adresa:Bratislava, Medená 5, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46539735
Adresa:Bratislava - Ružinov, Klincová 37/B, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46284940
Adresa:Bratislava, Zámocká 34, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50899180
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50730401
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Pezinok, Novomestského 4, 902 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35784237
Adresa:Bratislava, Znievska 23, PSČ 851 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Svidník, Duklianska 644/13, 089 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36516236
Adresa:Svidník, Duklianska 644/13, PSČ 089 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Slivka

Šenkvice, Poľná 77, 900 81
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31425062
Adresa:Šenkvice, Poľná 77, PSČ 900 81
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník