Peter Urban ⇒ Obchodný register

Peter Urban

Bašovce, Bašovce 13, 922 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36274241
Adresa:Bašovce, Bašovce 13, PSČ 922 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36274241
Adresa:Bašovce, Bašovce 13, PSČ 922 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Púpavová 678/20, 841 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51581981
Adresa:Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Púpavová 678/20, PSČ 841 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Bratislava - mestská časť Ružinov, Exnárova 49, 821 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35862238
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Železná 12, PSČ 821 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Bratislava, Dudvážska 33
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31333257
Adresa:Bratislava, Trnavská 56, PSČ 821 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Bratislava, Exnárova 49
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35862238
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Železná 12, PSČ 821 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Bratislava, Trnavská 30
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31325343
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Stolárska 3, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Brezno, ČSA 47
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36046019
Adresa:Banská Bystrica, Wolkerova 1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Družstevná pri Hornáde, II/259
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31654622
Adresa:Rozhanovce, Mierová 468/9, PSČ 044 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Družstevná pri Hornáde, Za Kasárňou 259/12, 044 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31654622
Adresa:Rozhanovce, Mierová 468/9, PSČ 044 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31654622
Adresa:Rozhanovce, Mierová 468/9, PSČ 044 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52087433
Adresa:Družstevná pri Hornáde, Za Kasárňou 259/12, PSČ 044 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52087433
Adresa:Družstevná pri Hornáde, Za Kasárňou 259/12, PSČ 044 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Horná Streda, Horná Streda 428, 916 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51307219
Adresa:Horná Streda, Horná streda 428, PSČ 916 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Košice, Fibichova 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36032425
Adresa:Banská Bystrica, Kapitulská 8, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:36170143
Adresa:Košice, Kukučínova 23, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Košice, Jazmínová 5
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36032425
Adresa:Banská Bystrica, Kapitulská 8, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:podpredseda

Peter Urban

Lúka, Lúka 77, 916 33
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51307219
Adresa:Horná Streda, Horná streda 428, PSČ 916 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Martin, Malinovského 3942/3, 036 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46000038
Adresa:Šamorín, Vicenzy 2209/8A, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Michalovce, Okružná 1310/112, 071 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47450088
Adresa:Budkovce, Budkovce 211, PSČ 072 15
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Moravany nad Váhom, Športová ulica 562/23, 922 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36367826
Adresa:Nitra, Novozámocká 104, PSČ 949 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Nitra, Jurkovičova 394/14, 949 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35753072
Adresa:Nitra, Hornočermánska 2, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35753072
Adresa:Nitra, Hornočermánska 2, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Nitra, Južná 26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36544671
Adresa:Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Nitra, Južná 26, 949 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36544671
Adresa:Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36544671
Adresa:Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Nitra, Južná 293/26, 949 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44853009
Adresa:Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44853009
Adresa:Nitra, Štefánikova 15, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Nitra, Kamenná 1082/25, 949 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51581981
Adresa:Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Púpavová 678/20, PSČ 841 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Pezinok, Holubyho 82/71, 902 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46179801
Adresa:Dežerice, Dežerice 193, PSČ 957 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36859648
Adresa:Pezinok, Holubyho 71, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Pezinok, Svätoplukova 24, 902 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36857017
Adresa:Rožňava, Budovateľská 645/11, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Pezinok, Svätoplukova 2644/24, 902 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35843918
Adresa:Viničné, Vinohradnícka 57, PSČ 900 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35843918
Adresa:Viničné, Vinohradnícka 57, PSČ 900 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35930071
Adresa:Nové Zámky, Andovská 7755/9B, PSČ 940 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Piešťany, Komenského 16/4535, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Piešťany, Komenského 4535/16, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Piešťany, Studená 11, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Piešťany, ul.Studená 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Piešťany, Vodárenská 104/4609, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31418660
Adresa:Piešťany, Komenského 4535/16, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Poprad - Veľká, Vodárenská 2004/52, 058 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36689114
Adresa:Poprad - Veľká, Vodárenská 2004/52, PSČ 058 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Poprad, Vodárenská 2004/52, 058 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36689114
Adresa:Poprad - Veľká, Vodárenská 2004/52, PSČ 058 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 182, 049 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53845714
Adresa:Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 182, PSČ 049 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Péter Urbán

Sátoraljaújhely, Esze Tamás utca 55, 3980, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51468735
Adresa:Banská Bystrica, Dolná 15, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Trenčín, 28. októbra 1179/34, 911 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31416942
Adresa:Trenčín, Kubranská 306, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31416942
Adresa:Trenčín, Kubranská 306, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31424171
Adresa:Trenčín, 28. októbra 1179/34, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31424171
Adresa:Trenčín, 28. októbra 1179/34, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urbán

Veľké Ludince, Veľké Ludince 461, 935 65
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47799986
Adresa:Svodín, Hlavnosecká ulica 186/36, PSČ 943 54
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47799986
Adresa:Svodín, Hlavnosecká ulica 186/36, PSČ 943 54
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Viničné, Vinohradnícka 1011/57, 900 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36859648
Adresa:Pezinok, Holubyho 71, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Viničné, Vinohradnícka 53, 900 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47238631
Adresa:Pezinok, Holubyho 71, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Zlaté Moravce, Kukučínova 1249/8, 953 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46588019
Adresa:Zlaté Moravce, Kukučínova 1249/8, PSČ 953 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46588019
Adresa:Zlaté Moravce, Kukučínova 1249/8, PSČ 953 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Urban

Zlaté Moravce, Kukučínova 8, 953 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46864903
Adresa:Bratislava, Röntgenova 26, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:53712234
Adresa:Lozorno, Zohorská 971/15, PSČ 900 55
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Urban

Žilina, Mila Urbana 2549/11, 010 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:54969336
Adresa:Žilina, Veľká okružná 17, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky