Pieter Mark Ludo Declerck ⇒ Obchodný register

Pieter Mark Ludo Declerck

Antwerpen, Lombardenvest 34/36, 2000, Belgické kráľovstvo
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47595221
Adresa:Bratislava, Karadžičova 8/A, PSČ 821 08
Typ funkcie:Vedúci organizačnej zložky
Funkcia:-