Robert Antal ⇒ Obchodný register

Robert Antal

Banská Bystrica - časť Kremnička, Borievková 13, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31581561
Adresa:Rimavská Sobota, Cukrovarská 12, PSČ 979 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Robert Antal

Banská Bystrica, Borievková 13, 974 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36623369
Adresa:Banská Bystrica, ul. Kláry Jarunkovej 2, PSČ 974 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-

Robert Antal

Banská Bystrica, Kláry Jarunkovej 2, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31615325
Adresa:Banská Bystrica, Námestie SNP 3, PSČ 974 01
Typ funkcie:Reštrukturalizačný správca
Funkcia:-

Róbert Antal

Banská Bystrica, Skuteckého 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36007374
Adresa:Liptovský Mikuláš, SNP 10/106, PSČ 031 38
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Robert Antal

Banská Bystrica, Skuteckého 1, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31626777
Adresa:Modrý Kameň, Jarmočná 73, PSČ 992 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:31562299
Adresa:Hronec, Zlievarenská 533, PSČ 976 45
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:31562680
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:36040762
Adresa:Zvolen, Hviezdoslavova 26, PSČ 960 01
Typ funkcie:Reštrukturalizačný správca
Funkcia:-

Robert Antal

Banská Bystrica, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36641553
Adresa:Banská Bystrica, Medený Hámor 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:36716260
Adresa:Zvolen, Študentská 1660/7, PSČ 960 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:36313475
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 35, PSČ 974 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:47859296
Adresa:Podbrezová - Lopej, Dolná 491/8, PSČ 976 98
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:17321719
Adresa:Banská Bystrica, Sládkovičova 37/A, PSČ 974 05
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:47347546
Adresa:Banská Bystrica, Tulská 59, PSČ 974 04
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Robert Antal

Banská Bystrica, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31571182
Adresa:Zvolen, Kozačeka 2003/40, PSČ 960 38
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:31571182
Adresa:Zvolen, Kozačeka 2003/40, PSČ 960 38
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:36663671
Adresa:Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, PSČ 975 90
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:46060456
Adresa:Banská Bystrica, Námestie SNP 3, PSČ 974 01
Typ funkcie:Reštrukturalizačný správca
Funkcia:-

Robert Antal

Bratislava - mestská časť Ružinov, Vajnorská 675/65, 831 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50077791
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Pod vtáčnikom 2, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Antal

Bratislava, Vajnorská 65, 831 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35790997
Adresa:Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:35790997
Adresa:Bratislava, Štefánikova 17, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35955121
Adresa:Bratislava, Pražská 11, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35958286
Adresa:Bratislava, Cintorínska 8, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Antal

Považská Bystrica, Rozkvet 2032/65, 017 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46275827
Adresa:Považská Bystrica, Rozkvet 2032/65, PSČ 017 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Antal

Šahy, J.Kráľa 33, 936 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00171590
Adresa:Levice, Ku Bratke 3, PSČ 934 01
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:-