Róbert Dobozi ⇒ Obchodný register

Róbert Dobozi

Újszász, Fecske út 9., 5052, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44211945
Adresa:Komárno, Špitálska 2905, PSČ 945 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:44211945
Adresa:Komárno, Špitálska 2905, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník