Roman Čerťanský ⇒ Obchodný register

Roman Čerťanský

Levice, J. Kalinčiaka 12/845, 934 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:34119329
Adresa:Levice, Moyzesova 14, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:34119329
Adresa:Levice, Moyzesova 14, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:34137653
Adresa:Levice, Moyzesova 14/1528, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Roman Čerťanský

Levice, Južná 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:34119329
Adresa:Levice, Moyzesova 14, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:34137653
Adresa:Levice, Moyzesova 14/1528, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník