Rudolf Dulík ⇒ Obchodný register

Rudolf Dulík

Betliar, Nová 467
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31709222
Adresa:Brzotín, Krátka 567, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Rudolf Dulík

Betliar, Nová 467, 049 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31709222
Adresa:Brzotín, Krátka 567, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Rudolf Dulík

Betliar, Nová 497, 049 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31681051
Adresa:Brzotín, časť Bak, Krátka 574, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36215511
Adresa:Betliar, Polomská 553, PSČ 049 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36574121
Adresa:Betliar, Nová 497, PSČ 049 21
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:36574121
Adresa:Betliar, Nová 497, PSČ 049 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44497750
Adresa:Brzotín, Krátka 568, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44498063
Adresa:Brzotín, Krátka 569, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48093611
Adresa:Hanušovce nad Topľou, Širiava 460/25, PSČ 094 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Rudolf Dulík

Rožňava, Edelényska 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17080941
Adresa:Brzotín, Krátka 569, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:17080941
Adresa:Brzotín, Krátka 569, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31681051
Adresa:Brzotín, časť Bak, Krátka 574, PSČ 049 51
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31681051
Adresa:Brzotín, časť Bak, Krátka 574, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Rudolf Dulík

Rožňava, Edelenyská 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17080941
Adresa:Brzotín, Krátka 569, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Rudolf Dulík

Rožňava, Edelényská č. 1
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31709222
Adresa:Brzotín, Krátka 567, PSČ 049 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník