Stanislav Žiaran ⇒ Obchodný register

Stanislav Žiaran

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Suchá 16, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36683256
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na pažiti 17, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 68, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44561008
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bazovského 1811/13, PSČ 841 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50197169
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 3/A, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51761645
Adresa:Bratislava - Dúbravka, Bazovského 181/13, PSČ 841 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52831841
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 3/A, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52831841
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 3/A, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava, Miletičova 593/68, 821 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:43875416
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:43875416
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava, Miletičova 68, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48168963
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bazovského 1811/13, PSČ 841 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50197169
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 3/A, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava, Na Zlatej nohe 9, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35898721
Adresa:Bratislava, Na Pažiti 17, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35898721
Adresa:Bratislava, Na Pažiti 17, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35906928
Adresa:Bratislava, Na zlatej nohe 9, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36683256
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Na pažiti 17, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava, Nejedlého 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35792477
Adresa:Bratislava, Topoľčianska 20, PSČ 851 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35817763
Adresa:Bratislava, Židovská 3, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Bratislava, Nejedlého 1916/12, 841 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35906928
Adresa:Bratislava, Na zlatej nohe 9, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Liptovský Mikuláš, Čsl. brigády 1615/12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:43875416
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Liptovský Mikuláš, Čsl. brigády 1615/12, 031 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36811840
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36811840
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36670324
Adresa:Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Šípova 2/A, PSČ 821 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Liptovský Mikuláš, Čsl.brigády 1615/12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36427128
Adresa:Bratislava, Šoltésovej 2, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:43875416
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36427128
Adresa:Bratislava, Šoltésovej 2, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Stanislav Žiaran

Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, 031 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36811840
Adresa:Liptovský Mikuláš, Kollárova 1928/16, PSČ 031 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník