Terézia Havajová ⇒ Obchodný register

Terézia Havajová

Košice, Slobody 27, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36571105
Adresa:Košice, Hroncova 1, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47733748
Adresa:Michalovce, Kukorelliho 1, PSČ 070 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Terézia Havajová

Malá Ida, Prvosienková 596/22, 044 20
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36571105
Adresa:Košice, Hroncova 1, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník