Tom Trygve Richard Kavander ⇒ Obchodný register

Tom Trygve Richard Kavander

FI - 00930, Palopirtintie 13b
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:48070700
Adresa:Nové Mesto nad Váhom, Jána Kollára 352/23, PSČ 915 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník