Tomáš Majer ⇒ Obchodný register

Tomáš Majer

Bratislava, Struková 18, 821 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47417684
Adresa:Bratislava, Padlých hrdinov 42, PSČ 821 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Majer

Hrochoť, Súdenica 104/9, 976 37
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:53110366
Adresa:Hrochoť, Hlavná ulica 249/43, PSČ 976 37
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Majer

Prešov, Tomášikova 22, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35952962
Adresa:Bratislava, Ilkovičova 6276, PSČ 842 16
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47327006
Adresa:Prešov, Tomášikova 22, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Majer

Žilina, Bajzova 3120/26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44017502
Adresa:Žilina, Hečkova 2534/24, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Majer

Žilina, Bajzova 3120/26, 010 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45273847
Adresa:Žilina, Gazdova 480/21, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47807164
Adresa:Žilina, Gazdova 480/21, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Majer

Žilina, Piešťanská 2991/2, 010 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44945914
Adresa:Žilina, Piešťanská 2991/2, PSČ 010 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník