Tomáš Szabó ⇒ Obchodný register

Tomáš Szabó

Andovce, Orechová 117/33, 941 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50041231
Adresa:Strekov, Strekov 58, PSČ 941 37
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53890701
Adresa:Nové Zámky, Kraskova 7633/2, PSČ 940 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Boldog, Boldog 100, 925 26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44680503
Adresa:Boldog, Boldog 100, PSČ 925 26
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olivová 1772/26, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50451022
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dostojevského rad 2550/19, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51951380
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dostojevského rad 2550/19, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53042697
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 8, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olivová 26, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52065197
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Olivová 5, PSČ 831 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Bratislava - mestská časť Petržalka, Ševčenkova 1138/16, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47214686
Adresa:Bratislava - Petržalka, Ševčenkova 1138/16, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52928438
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bernolákova 7879/11, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Žitavská 5041/14, 821 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53462173
Adresa:Kováčová, Kováčová 502, PSČ 962 37
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Bratislava, Gajova 21, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31360904
Adresa:Bratislava, Gajova 21, PSČ 811 09
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:31360904
Adresa:Bratislava, Gajova 21, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Bratislava, Šoltésovej 24
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31360904
Adresa:Bratislava, Gajova 21, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Diakovce, Diakovce 754, 825 81
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44674210
Adresa:Galanta, Mierové námestie 940/1, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Diakovce, Diakovce 754, 925 81
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46018999
Adresa:Diakovce, Diakovce 754, PSČ 925 81
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Dunajská Streda, Ružový háj 34/1369, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36228648
Adresa:Zemianska Olča, Kvetná 23/15, PSČ 946 14
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady

Tomáš Szabó

Dunajská Streda, Rybný trh 331/1, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46918248
Adresa:Dunajská Streda, Rybný trh 331/1, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46918248
Adresa:Dunajská Streda, Rybný trh 331/1, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 210, 930 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31445314
Adresa:Kráľovičove Kračany, Etreho Kračany 19, PSČ 930 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31445314
Adresa:Kráľovičove Kračany, Etreho Kračany 19, PSČ 930 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 5/2, 941 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51992213
Adresa:Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 5/2, PSČ 941 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Galanta, sídl. Jas 935/4, 924 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36679046
Adresa:Galanta, Drevená 888, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Galanta, Višňová ulica 2818/13, 924 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44674210
Adresa:Galanta, Mierové námestie 940/1, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53648561
Adresa:Galanta, Višňová ulica 2818/13, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53644298
Adresa:Galanta, Višňová ulica 2818/13, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Hrubá Borša, Hrubá Borša 69, 925 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31340822
Adresa:Bratislava, Brečtanová 1, PSČ 830 07
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:35875232
Adresa:Bratislava, Kopčianska 63, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:44153911
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 29/A, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Hrubá Borša, Maloboršanská 69/35, 900 50
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00057380
Adresa:Piešťany, Krajinská cesta 2929/9, PSČ 921 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Tomáš Szabo

Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 69/35, 900 50
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52963373
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Blumentálska 2735/20, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Jánovce, Hlavná 65, 925 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00000810
Adresa:Bratislava, Pod Klepáčom 5, PSČ 833 72
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:00685810
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ďumbierska 3, PSČ 833 72
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Tomáš Szabó

Jánovce, Jánovce 65, 925 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53086155
Adresa:Jánovce, Jánovce 65, PSČ 925 22
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáś Szabó

Jánovce, Jánovce 65, 925 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36851132
Adresa:Jánovce, Jánovce 65, PSČ 925 22
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Kolárovo, Partizánska 9/3, 946 00
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36558621
Adresa:Kolárovo, Priemyselná oblasť 326, PSČ 946 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Kolárovo, Partizánska 9/3, 946 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36558621
Adresa:Kolárovo, Priemyselná oblasť 326, PSČ 946 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Komárno, ul.biskupa Királya 2845/33, 945 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52503356
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomás Szabó

Komárno, ul.biskupa Királya 2845/33, 945 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52503356
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Košice, Orná 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31687164
Adresa:Jablonica, PD Záhorie 17, PSČ 906 32
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Ožďany, Ožďany 724, 980 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52572137
Adresa:Banská Bystrica, M. Rázusa 40, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53063082
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51436094
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Laurinská 3, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52919749
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lermontovova 3, PSČ 811 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53065638
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 10A, PSČ 831 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Rimavská Sobota, L.Svobodu 1741/26, 979 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47575751
Adresa:Rimavská Sobota, L.Svobodu 1741/26, PSČ 979 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Senec, Hečkova 56, 903 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50913018
Adresa:Senec, Hečkova 56, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Senec, Kollárova 2133/1, 903 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45729247
Adresa:Senec, Lichnerova 38, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabo

Šaľa, Nitrianska 1933/18, 927 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52042537
Adresa:Šaľa, Nitrianska 1933/18, PSČ 927 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52042537
Adresa:Šaľa, Nitrianska 1933/18, PSČ 927 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves 137, 044 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51256614
Adresa:Komárovce, Komárovce 148, PSČ 044 55
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51256614
Adresa:Komárovce, Komárovce 148, PSČ 044 55
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53642848
Adresa:Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves 137, PSČ 044 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Szabó

Veľké Dvorníky, Blažovská ulica 517/16, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51283824
Adresa:Veľké Dvorníky, Blažovská ulica 517/16, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51283824
Adresa:Veľké Dvorníky, Blažovská ulica 517/16, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník