Tomáš Tóth ⇒ Obchodný register

Tomáš Tóth

Bardoňovo, Bardoňovo 41, 941 49
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50302710
Adresa:Bardoňovo, Bardoňovo 41, PSČ 941 49
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bátka, Bátka 65, 980 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44969155
Adresa:Bátka, Bátka 201, PSČ 980 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Višňová 15, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46459936
Adresa:Bratislava, Tallerova 8/5, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava - mestská časť Petržalka, Rusovská cesta 3903/50, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36314242
Adresa:Považská Bystrica, Robotnícka 2271, PSČ 017 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:51067269
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bartókova 2/D, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palárikova 3164/11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35828684
Adresa:Bratislava, Mierová 127, PSČ 821 05
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Tomáš Tóth

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palárikova 3164/11, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47866501
Adresa:Bratislava, Mierová 127, PSČ 821 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava - Ružinov, Medzilaborecká 23/143, 821 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36280771
Adresa:Piešťany, Winterova 62/1778, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36280771
Adresa:Piešťany, Winterova 62/1778, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava, Marková 7, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36287865
Adresa:Bratislava - mestská časť Rusovce, Severovcov 1305/4, PSČ 851 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Bratislava, Námestie sv. Františka 16, 841 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35773375
Adresa:Bratislava, Miletičova 24, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44643055
Adresa:Bratislava, Námestie sv. Františka 16, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44936940
Adresa:Bratislava, Námestie sv. Františka 16, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomás Tóth

Budadapešť, Péteri út. 14, 1188, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47764686
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 6, PSČ 821 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Dunajská Streda, Boriny 1363/28
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17643422
Adresa:Dunajská Streda, Rényská 4209/2, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36228338
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 52/A, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Dunajská Streda, Podzáhradná 619/24, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36358525
Adresa:Dunajská Streda, Kúpeľná 638/23, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Fiľakovo, 1. mája 729/7, 986 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50519883
Adresa:Fiľakovo, 1. mája 729/7, PSČ 986 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Fiľakovo, Biskupická 134/61, 986 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47616393
Adresa:Fiľakovo, Biskupická 134/61, PSČ 986 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Fiľakovo, Kukučínova 1570/23, 986 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50720660
Adresa:Fiľakovo, Kukučínova 1570/23, PSČ 986 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50720660
Adresa:Fiľakovo, Kukučínova 1570/23, PSČ 986 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Galanta, Štvrť SNP 995/6, 924 00
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36279251
Adresa:Galanta, Štvrť SNP 995/6, PSČ 924 00
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36279251
Adresa:Galanta, Štvrť SNP 995/6, PSČ 924 00
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Hajnáčka, Hajnáčka 493, 980 33
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36648426
Adresa:Hajnáčka, Hajnáčka 493, PSČ 980 33
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36648507
Adresa:Hajnáčka, Hajnáčka 493, PSČ 980 33
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50128531
Adresa:Banská Bystrica, Kukučínova 22, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Humenné, Třebíčska 10, 066 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44265743
Adresa:Humenné, Třebíčska 10, PSČ 066 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44265743
Adresa:Humenné, Třebíčska 10, PSČ 066 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Humenné, Třebíčska 1836, 066 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31704905
Adresa:Vranov nad Topľou, Budovateľská 1310, PSČ 093 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Iža, Iža 411, 946 39
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52819256
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Klincová 35, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice - mestská časť Juh, Skladná 23, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50206231
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Skladná 23, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50206231
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Skladná 23, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice - mestská časť Nad jazerom, Sputniková 9, 040 12
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50955519
Adresa:Košice - mestská časť Nad jazerom, Sputniková 9, PSČ 040 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50955519
Adresa:Košice - mestská časť Nad jazerom, Sputniková 9, PSČ 040 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice - mestská časť Sever, Atletická 1194/45, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50475436
Adresa:Košice - mestská časť Sever, Atletická 1194/45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50475436
Adresa:Košice - mestská časť Sever, Atletická 1194/45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51459205
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Topoľová 9, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51459205
Adresa:Košice - mestská časť Juh, Topoľová 9, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51791625
Adresa:Košice, Atletická 1194/45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51791625
Adresa:Košice, Atletická 1194/45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Wuppertálska 1402/55, 040 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:54507260
Adresa:Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Belehradská 7, PSČ 040 13
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice - mestská časť Západ, Gudernova 22, 040 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51674246
Adresa:Košice - mestská časť Myslava, Pod horou 4, PSČ 040 16
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Košice, Atletická 45, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47415185
Adresa:Košice, Atletická 45, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Kráľovský Chlmec, Ibrányiho 1255/18, 077 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36584347
Adresa:Pribeník, Staničná 435, PSČ 076 51
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36608441
Adresa:Kráľovský Chlmec, Hlavná 686/114, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46083898
Adresa:Kráľovský Chlmec, Pri štadióne 510, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47963760
Adresa:Kráľovský Chlmec, Pri štadióne 510, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 2935/125, 077 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36608441
Adresa:Kráľovský Chlmec, Hlavná 686/114, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36608441
Adresa:Kráľovský Chlmec, Hlavná 686/114, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46083898
Adresa:Kráľovský Chlmec, Pri štadióne 510, PSČ 077 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Kurov, Kurov 110, 086 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35877731
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Mestská 7, PSČ 831 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Tomáš Tóth

Leľa, Leľa 55, 943 65
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53574443
Adresa:Leľa, Leľa 56, PSČ 943 65
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Levice, Saratovská ul. 2926/25, 934 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:54234808
Adresa:Veľký Biel, Javorová 1557/16A, PSČ 900 24
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nána, Hviezdoslavova 2954/127, 943 60
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53593316
Adresa:Nána, Hviezdoslavova 2954/127, PSČ 943 60
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Neded, Neded 705, 925 85
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:54531063
Adresa:Neded, Neded 705, PSČ 925 85
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nitra, Dunajská 12/12, 949 11
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44619162
Adresa:Nitra, Narcisová 2550/56, PSČ 949 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nižná Hutka, Urbárska 136/6, 040 18
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:54685681
Adresa:Nižná Hutka, Urbárska 136/6, PSČ 040 18
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nové Zámky, J. Kráľa 28/5287, 940 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43846408
Adresa:Bratislava, Miletičova 44, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nové Zámky, J. Kráľa 5287/28, 940 81
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44756895
Adresa:Bratislava, Miletičova 44, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Nové Zámky, Jazdecká 6, 940 80
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47975989
Adresa:Bratislava, Tolstého 849/5, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Pardubice, Nábřeží závodu míru 1857, 53002, Česká republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44349793
Adresa:Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 821 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:44349793
Adresa:Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 821 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Tomáš Tóth

Piešťany, A. Trajana 3/4830, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44384416
Adresa:Piešťany, A. Trajana 3/4830, PSČ 921 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Prša, Prša 75, 985 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47592591
Adresa:Prša, Prša 95, PSČ 985 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Prša, Prša 95, 985 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47592591
Adresa:Prša, Prša 95, PSČ 985 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Reca, Reca 37, 925 26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50673963
Adresa:Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 246, PSČ 925 91
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50673963
Adresa:Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 246, PSČ 925 91
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Rožňava, Kvetná 67/6, 048 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46905529
Adresa:Rožňava, Kvetná 67/6, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46905529
Adresa:Rožňava, Kvetná 67/6, PSČ 048 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Toth

Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/32, 078 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53031105
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 32/2, PSČ 075 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53031105
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 32/2, PSČ 075 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53666623
Adresa:Trebišov, Cukrovarská 32/2, PSČ 075 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Seľany, Seľany 112, 991 27
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36354694
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kukuričná 163/1, PSČ 831 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Tomáš Tóth

Senec, Lichnerova 35, 903 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44047126
Adresa:Senec, Andreja Sládkoviča 8, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Sládkovičovo, J. Dalloša 1353/39, 925 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50693484
Adresa:Sládkovičovo, Fučíkova 460, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50693484
Adresa:Sládkovičovo, Fučíkova 460, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52355551
Adresa:Sládkovičovo, Fučíkova 460, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52355551
Adresa:Sládkovičovo, Fučíkova 460, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Slatinské Lazy, Slatinské Lazy 83, 962 25
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50765949
Adresa:Slatinské Lazy, Slatinské Lazy 83, PSČ 962 25
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54472831
Adresa:Detva, Záhradná 855, PSČ 962 12
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Toth

Stupava, Marcheggská 76, 900 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47055511
Adresa:Zvolen, Záhonok 2448/39, PSČ 960 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Štúrovo, Štefánikova 16
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36540480
Adresa:Levice, Pionierska 2, PSČ 934 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Štúrovo, Štefánikova 16, 943 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36540480
Adresa:Levice, Pionierska 2, PSČ 934 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Telince, Telince 120, 951 61
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47213302
Adresa:Telince, Telince 120, PSČ 951 61
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Tešedíkovo, Tešedíkovo 1560, 925 82
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47491299
Adresa:Tešedíkovo, Tešedíkovo 1560, PSČ 925 82
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47491299
Adresa:Tešedíkovo, Tešedíkovo 1560, PSČ 925 82
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47834200
Adresa:Tešedíkovo, Tešedíkovo 1272, PSČ 925 82
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Trenčín, Južná 6593/8, 911 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51067269
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bartókova 2/D, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Tomáš Tóth

Veľká Paka, Veľká Paka 310, 930 51
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53116542
Adresa:Horná Potôň, Benková Potôň 673, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53116542
Adresa:Horná Potôň, Benková Potôň 673, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník