Vojtech Agner ⇒ Obchodný register

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36801925
Adresa:Bratislava, Pri Struhe 36, PSČ 831 07
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:36719935
Adresa:Bratislava, Pri Struhe 36, PSČ 831 07
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingová 2471/63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36301795
Adresa:Bratislava, Ivanská cesta 15/A, PSČ 821 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingova 63, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35797525
Adresa:Bratislava, Nobelova č. 34, PSČ 836 05
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grosslingova 63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50179047
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 12, PSČ 811 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grosslingová 63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50364332
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51052661
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré mesto, Grösslingova 63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35959665
Adresa:Bratislava, Rudnayovo nám. 1, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50179047
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 12, PSČ 811 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Križkova 6, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50364332
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53372654
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54328233
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54329698
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54326940
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 21, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54605687
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54605971
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54606217
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47313013
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 12, PSČ 811 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53325168
Adresa:Banská Bystrica, ul. 29. augusta 1524/24, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47870109
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré mesto, Gorkého 12, PSČ 811 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:55206492
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52879241
Adresa:Bernolákovo, Stromová 5665/23, PSČ 900 27
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52207765
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Križkova 6, 811 40
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44743980
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Križkova 953/6, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51904187
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Gorkého 12, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52362205
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava - Staré Mesto, Grossligová 63, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46802134
Adresa:Bratislava - Staré Mesto, Krížna 22, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Cintorínska 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31611524
Adresa:Žilina, Vojtecha Tvrdého 17, PSČ 010 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Vojtech Agner

Bratislava, Cintorínska 22, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:34110488
Adresa:Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:35879190
Adresa:Bratislava, Židovská 3/ 104716, PSČ 811 01
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:36814423
Adresa:Bratislava, Laurinská 21, PSČ 811 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:45415561
Adresa:Bratislava, Prievozská 13/B, PSČ 821 03
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-
IČO:47404116
Adresa:Bratislava, Panónska cesta 17, PSČ 851 04
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Vojtech Agner

Bratislava, ČA 63
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:30777356
Adresa:Bratislava, Grösslingova 63, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:30777364
Adresa:Senec, Fraňa Kráľa 3847/1A, PSČ 903 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Červenej Armády 63
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17312329
Adresa:Bratislava, Bárdošova 54
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingová 2471/63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50199854
Adresa:Bratislava, Ivanská cesta 15/A, PSČ 821 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36301795
Adresa:Bratislava, Ivanská cesta 15/A, PSČ 821 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingova 63
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35735864
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Koprivnická 9A - 9G, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31322018
Adresa:Bratislava, Pluhová 49, PSČ 831 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:35722703
Adresa:Stará Turá, Dubník 1031, PSČ 916 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingova 63, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35797525
Adresa:Bratislava, Nobelova č. 34, PSČ 836 05
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:35797525
Adresa:Bratislava, Nobelova č. 34, PSČ 836 05
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:36722758
Adresa:Bratislava, Špitálska 10, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47054697
Adresa:Kostolné Kračany, Šípošovské Kračany 149, PSČ 930 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingova 63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35686642
Adresa:Bratislava, Cukrová 14, PSČ 813 39
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:35959665
Adresa:Bratislava, Rudnayovo nám. 1, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36765481
Adresa:Martin - Košúty, Košútska 12, PSČ 036 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:35842873
Adresa:Veľká Lomnica, Jilemnického 114, PSČ 059 52
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44500220
Adresa:Bratislava, Nobelova 5, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46411798
Adresa:Bratislava, Cintorínska 22, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47242141
Adresa:Bratislava, Krížna 22, PSČ 811 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46860860
Adresa:Bratislava, Lachova 22, PSČ 851 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingová 63, 811 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46440291
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Tallerova 4, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Grösslingova 63, 813 39
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:30777356
Adresa:Bratislava, Grösslingova 63, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:30777356
Adresa:Bratislava, Grösslingova 63, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Vojtech Agner

Bratislava, Špitálska 10, 811 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31386784
Adresa:Bratislava, Stromová 9, PSČ 833 17
Typ funkcie:Správca konkurznej podstaty
Funkcia:-

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.