Weini Chen ⇒ Obchodný register

Weini Chen

Qintian, Donshanlu 16
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47151692
Adresa:Piešťany, Štefánikova 1460/12, PSČ 921 01
Typ funkcie:Vedúci organizačnej zložky
Funkcia:-