Wilhelm Hofstadler ⇒ Obchodný register

Wilhelm Hofstadler

1110, Trinkhausstrasse 2
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35952270
Adresa:Bratislava, Námestie SNP 15, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník