Wolfgang Pollak ⇒ Obchodný register

Wolfgang Pollak

Knotzenbachgasse, 4
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31340296
Adresa:Bratislava, Klemensova 5, PSČ 811 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník