Zoltán Mészáros ⇒ Obchodný register

Zoltán Mészáros

Budapest 16, Prohászka Ottokár utca 4, 1163, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46474129
Adresa:Salka, Salka 427, PSČ 943 61
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Budapest, Berend. u 13, 1035, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45702977
Adresa:Komárno, Eötvösová ulica 12, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Budapest, Ipar utca 13, 1095, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44239211
Adresa:Bajtava, Bajtava 31, PSČ 943 65
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Budapest, Prohaszka Ottokar utca 4, 1163, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46319930
Adresa:Štúrovo, Sobieskeho 609/5, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46319930
Adresa:Štúrovo, Sobieskeho 609/5, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Čenkovce, Čenkovce 268, 930 39
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:00603635
Adresa:Bratislava - Petržalka, Kremnická 24, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54260329
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Záhradnícka 46/A, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Dunajská Streda, Ulica Jánosa Aranya 5884/21, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36235032
Adresa:Holice, Kostolná Gala 65, PSČ 930 34
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36235032
Adresa:Holice, Kostolná Gala 65, PSČ 930 34
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Dunaszentbenedek, Kölcsey utca 16, 6333, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50757806
Adresa:Komárno, Nám. Kossutha 3087, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Meszáros

Dvory nad Žitavou, Tyršová 1449/25, 941 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35808551
Adresa:Bratislava, Trenčianska 57, PSČ 821 09
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Zoltán Mészáros

Holice, Kostolná Gala 65, 930 34
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36235032
Adresa:Holice, Kostolná Gala 65, PSČ 930 34
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészároš

Jelka, Jókaiho 1172/6, 925 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:37234749
Adresa:Jelka, Jókaiho 1172/6, PSČ 925 23
Typ funkcie:Podnikateľ
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:50709151
Adresa:Jelka, Jókaiho 1172/6, PSČ 925 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50709151
Adresa:Jelka, Jókaiho 1172/6, PSČ 925 23
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Jelka, Nová cesta 755, 925 23
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36235415
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Gusevova 26, PSČ 821 09
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Kalná nad Hronom, 29.augusta 16, 935 32
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52971414
Adresa:Kalná nad Hronom, 29.augusta 16, PSČ 935 32
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:52971414
Adresa:Kalná nad Hronom, 29.augusta 16, PSČ 935 32
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Komárom, Csillag lakótelep 52. 4em. 10.a, 2900, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44431902
Adresa:Búč, Malá 191, PSČ 946 35
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Kráľov Brod, Kráľov Brod 217, 925 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:48127086
Adresa:Kráľov Brod, Kráľov Brod 217, PSČ 925 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48127086
Adresa:Kráľov Brod, Kráľov Brod 217, PSČ 925 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Kráľov Brod, Kráľov Brod 69, 925 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44182899
Adresa:Veľká Mača, Veľká Mača 153, PSČ 925 32
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:44366124
Adresa:Bratislava, Betliarska 12, PSČ 851 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Salka, Salka 427, 943 61
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48225819
Adresa:Štúrovo, Sobieskeho 609/5, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Meszáros

Váhovce, Váhovce 582, 925 62
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36276871
Adresa:Galanta, Matúškovská 885/12, PSČ 924 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Veľký Cetín, Za humnami 485/20, 951 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53007310
Adresa:Veľký Cetín, Nová ulica 722/78, PSČ 951 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Zsadány, Toldi utca 6., 5537, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50057561
Adresa:Komárno, Cintorínsky rad 1184/14, PSČ 945 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Mészáros

Želiezovce, Školská 912/13, 937 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31427545
Adresa:Želiezovce, Komenského 29, PSČ 937 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník