Zoltán Zárai ⇒ Obchodný register

Zoltán Zárai

Budapest, Damjanich ut. 56, 1071, Maďarská republika
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36683531
Adresa:Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, PSČ 979 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zoltán Zárai

Budapest, Damjanich ut. 56, 1071, Maďarsko
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36683531
Adresa:Rimavská Sobota, Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, PSČ 979 01
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-