Zsolt Bindics ⇒ Obchodný register

Zsolt Bindics

Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2169/18, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36846201
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1, PSČ 943 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46764810
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1., PSČ 943 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45578834
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36561827
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7195, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zsolt Bindics

Dunajská Streda, Námestie priateľstva 2169/18, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31450920
Adresa:Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta 237/38, PSČ 929 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31410146
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1, PSČ 943 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Zsolt Bindics

Veľké Dvorníky, Agátová 556, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:53468040
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7194, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Zsolt Bindics

Veľké Dvorníky, Agátová 556/17, 929 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36223476
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36223476
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36367885
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36367885
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44051140
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1, PSČ 943 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46545883
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7194, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46545883
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7194, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46764810
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1., PSČ 943 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45578834
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45578834
Adresa:Horná Potôň, Benkova Potôň 1409, PSČ 930 36
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50764098
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7194, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50764098
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7194, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36561827
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7195, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36561827
Adresa:Dunajská Streda, Budovateľská 7195, PSČ 929 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54479401
Adresa:Štúrovo, Továrenská 1, PSČ 943 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník