COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo, IČO: 00168823 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00168823. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00168823 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
28. 3. 1957
Názov
od 28. 5. 2004

COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo

od 15. 12. 1994 do 27. 5. 2004

Jednota, spotrebné družstvo Bratislava - vidiek

od 2. 11. 1993 do 14. 12. 1994

Spotrebné družstvo Jednota Bratislava-vidiek

od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993

Jednota-spotrebné družstvo Bratislava-vidiek

Adresa sídla
od 21. 4. 1997
Bratislava, Hálkova 1, PSČ 83008
od 2. 11. 1993 do 20. 4. 1997
Bratislava, Bárdošova 2, PSČ 83101
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
Bratislava, Bárdošova 2
IČO
od 28. 3. 1957

00168823

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
115/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 12. 1994
pohostinská činnosť
od 8. 10. 1999
prenájom priemyselného tovaru a zariadenia
od 8. 10. 1999
prenájom motorových vozidiel
od 28. 5. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 28. 5. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 28. 5. 2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 28. 5. 2004
sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
od 28. 5. 2004
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností
od 28. 5. 2004
výkon činnosti stavebného dozoru
od 30. 10. 2009
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 8. 10. 1999 do 27. 5. 2004
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 15. 12. 1994 do 27. 5. 2004
ubytovacie služby
od 15. 12. 1994 do 27. 5. 2004
cestná nákladná doprava
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
zabezpečuje služby verejného stravovania a ubytovacie služby
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciam podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
vykonáva potravinárku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
nakupuje, predáva a spracováva poľnohospodárske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesného a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
za účelom rozvoja svojej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržby dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbarskou činnosťou
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
vykonáva vlastnú závodnú dopravu
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity môže vykonávať tieto práce a služby pre ďalšie spotrebné družstva a iné organizácie
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu a aj k účasti na riadení družstva
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť.
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
Zahranično-obchodná činnosť:
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 03.09.1990, č.j.: 13/0829 7/90, reg.č.: 108 001583 v tomto rozsahu:
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
2. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
3. Kúpa tovaru a jeho predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
4. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR:
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
formou ubytovania a stravovania v zariadení organizácie
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
formou servisnej činnosti v odbore chladiacich a obchodnách strojov a zariadení
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
formou stavebných a údržbárskych prác
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
formou obchodného zastúpenia vrátane propagácie
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
5. poskytovanie služieb v zahraničí: -formou stavebných a údržbárskych prác
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
6. prijímanie služieb od zahraničných osôb: -formou prenájmu strojov a zariadení pre činnosť organizácie.
od 2. 11. 1993 do 27. 5. 2004
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
od 2. 11. 1993 do 14. 6. 2011
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
od 15. 12. 1994 do 14. 6. 2011
výroba mäsiarskych a lahôdkárskych výrobkov
od 15. 12. 1994 do 14. 6. 2011
maliarske a natieračske práce
od 15. 12. 1994 do 14. 6. 2011
vodoinštalatérstvo
od 15. 12. 1994 do 14. 6. 2011
plynoinštalatérstvo
od 15. 12. 1994 do 14. 6. 2011
opravy a údržba elektrických zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 28. 5. 2004
Družstvo zastupuje a v jeho mene rokuje a podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda s jedným ďalším členom predstavenstva. V prípade, keď je rozhodovanie vyhradené predstavenstvu a právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, za predstavenstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva, v prípade neprítomnosti predsedu podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
od 28. 3. 1957 do 27. 5. 2004
Družstvo zastupuje, jeho menom koná a podpisuje predseda, alebo jeho zástupca - podpredseda, s jedným členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 11. 1993
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom zhromaždení delegátov, konanom dňa 30.okt. 1956. Dňom 1.1.1957 sa s týmto družstvom zlúčili tieto družstva: -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Bernolákove, okres Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v - - okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo Ivanka pri Dunaji, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Svätom Juri, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rusovciach, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Zohori, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Záhorskej Bystrici, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrakúni, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vysokej pri Morave, okr. Bratislava -okolie. Stary spis: Dr 1876 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák. č. 513/191 Zb. boli na zhromaždení delegátov dňa 14. 11. 1992 stanovy prispôsobené Obchodnému zákonníku. Do nedeliteľného fondu podľa §18 ods.2 Zák.č. 42/1992 Zb. bolo prevedených 136 082 000 Sk. Stary spis: Dr 1876
od 2. 10. 1996
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 25.5.1996. Uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.5.1996. Stary spis: Dr 1876
od 21. 4. 1997
Zápis a uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 2, 2,. 23. Stary spis: Dr 1876
od 10. 7. 1997
Predstavenstvo na svojom 8 zasadnutí dňa 30.12.1996 uznesením č. 49/8/96 rozhodlo o zlúčení Jednoty Slimák spol. s r.o. s Jednotou, spotrebné družstvo Bratislava vidiek, v zmysle ust. § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. Družstvo preberá všetky záväzky, pohľadávky a obchodné imanie zlúčenej spoločnosti Jednota Slimák spol. s r.o., Hálkova 1, Bratislava, IČO: 17 310 695, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 30.04.1997. Stary spis: Dr 1876
od 8. 10. 1999
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 19.5.1999.
od 24. 7. 2001
Záznam zo zasadnutia zhromaždenia delegátov, zo dňa 24.5.2001.
od 28. 5. 2004
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 31.05.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z: Jednota, spotrebné družstvo Bratislava - vidiek na : COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo.
od 10. 8. 2005
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.05.2005. Magadaléna Holcingerová, funkcia člena predstavenstva od 24.05.2001 do 26.05.2005.
od 29. 6. 2006
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 25.05.2006.
od 30. 10. 2009
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.5.2009.
od 15. 6. 2011
Záznam zo zhromaždenia delegátov zo dňa 26.5.2011.
od 22. 5. 2012
Záznam zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.04.2012.
od 18. 6. 2016
Záznam zo zhromaždenia delegátov a zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.05.2016 - skončenie funkcie podpredsedu predstavenstva a zvolenie nového podredsedu predstavenstva.
od 28. 3. 1957 do 1. 11. 1993
Základné imanie: Členovia ručia okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou rovnajúcej sa najvyššie členskému podielu. Člen ručí za prípadnú stratu družstva a to najviac do výšky základného členského podielu 100,- Kčs. O tejto povinnosti rozhodne konferencia. Družstvo vzniklo na ustanovujúcom zhromaždení delegátov, konanom dňa 30.okt. 1956. Dňom 1.1.1957 sa s týmto družstvom zlúčili tieto družstva: -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Bernolákove, okres Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v - okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo Ivanka pri Dunaji, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Svätom Juri, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rusovciach, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Zohori, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Záhorskej Bystrici, okr. Bratislava -okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrakúni, okr. Bratislava-okolie, -Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vysokej pri Morave, okr. Bratislava-okolie, Ostatné: Konferenciou delegátov dňa 13.04.1991 boli prijaté nové Stanovy družstva v zmysle Zák.č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1876
Základné imanie
od 23. 9. 2009
116 179 EUR
od 15. 12. 1994 do 22. 9. 2009
3 500 000 Sk
od 2. 11. 1993 do 14. 12. 1994
55 000 000 Sk
Základný členský vklad
od 23. 9. 2009
17 EUR
od 2. 11. 1993 do 22. 9. 2009
500 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky