COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, IČO: 00168947 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00168947. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00168947 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 9. 1953
Názov
od 18. 8. 2003

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

od 22. 1. 1990 do 17. 8. 2003

JEDNOTA, spotrebné družstvo Č a d c a

Adresa sídla
od 22. 1. 1990
Čadca, Palárikova 87, PSČ 02201
IČO
od 22. 1. 1990

00168947

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
41/L
Súd
Okresný súd Žilina
Predmet činností
od 19. 3. 1993
obchodná činnosť okrem koncesovaných činností a tovarov, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
od 19. 3. 1993
centrálna výrobňa mäsa a mäsových výrobkov
od 22. 12. 1994
požičiavanie predmetov
od 22. 12. 1994
verejná cestná nákladná doprava
od 1. 10. 2004
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
od 1. 10. 2004
predaj jedov a žieravín v maloobchode
od 1. 10. 2004
vydávanie inzertných novín, letákov a periodických publikácií
od 1. 10. 2004
prenájom nehnuteľností, prenájom nebytových priestorov
od 1. 10. 2004
reklamné činnosti
od 1. 10. 2004
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
práce s vysokozdvižným vozíkom
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
predaj z ložných plôch vozidla - pojazdná predajňa
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu i veľkooobchodu
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobec záväzných právnych predpisov
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrob- ky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
za účelom rozvoja svojej materiálno-tech- nickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľskýn spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou - vykonáva vlastnú závodnú dopravu
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
vykonáva vlastnú závodnú dopravu
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďaľšie spotrebné družstvá a iné organizácie
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj účasti na riadení družstva
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutie
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
pohostinská, reštauračná činnosť, cukráreňpríprava a predaj zmrzliny
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti potravín
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti ovocia, zeleniny
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti rozličného tovaru
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti mäsa, mäsových výrobkov, údenín
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti textilu, konfekcie, obuvi, odevov
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti priemyselného tovaru
od 19. 3. 1993 do 30. 9. 2004
obchodná činnosť v oblasti stavebného materiálu - stavebniny
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
vodoinštalatérske práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
kúrenárske práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
zváračské práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
murárske práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
maliarske a natieračské práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
elektroinštalácie
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
stolárske práce
od 22. 12. 1994 do 30. 9. 2004
aranžérske práce
Konanie menom spoločnosti
od 18. 8. 2003
Predseda družstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Za družstvo podpisuje predseda, v neprítomnosti predsedu, podpisuje za družstvo podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
od 22. 1. 1990 do 17. 8. 2003
Družstvo zastupuje, jeho meno koná a podpisuje predseda alebo jeho zástupca s jedným členom predstavenstva. Ďaľšie osoby môžu konať menom družstva len na základe zmocnenia predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 1. 1990
Na zasadnutí valného zhormaždenia konanom dňa 9.4.1990 bola schválená zmena stanov Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1990 bola schválená zmena stanov Stary spis: Dr 369 Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením ktoré sa konalo dňa 20.9.1953.
od 19. 3. 1993
Družstvo na schôdzi zhromaždenia delegátov, konanej dňa 26.9.1992 po transformácii v zmysle 42/92 Zb. prijalo nové stanovy družstva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
od 22. 12. 1994
Zhromaždenie delegátov konané dňa 30.4.1994 schválilo zmenu stanov.
od 2. 2. 1999
Zhromaždenie delegátov konané dňa 24.4.1993 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 29.4.1995 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.1.1996 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.4.1996 schválilo zmenu stanov. Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.4.1997 schválilo zmenu stanov.
od 18. 10. 1999
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.4.1999 schválilo zmenu stanov.
od 18. 8. 2003
Zhromaždenie delegátov konané dňa 2.5.2003 schválilo zmenu obchodného mena, zmenu stanov a úplné znenie stanov.
Základné imanie
od 26. 5. 2009
85 000 EUR
od 22. 1. 2009 do 25. 5. 2009
82 984,797186 EUR
od 18. 10. 1999 do 21. 1. 2009
2 500 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 17. 10. 1999
3 026 500 Sk
od 19. 3. 1993 do 1. 2. 1999
3 012 000 Sk
Základný členský vklad
od 26. 5. 2009
34 EUR
od 22. 1. 1990 do 18. 3. 1993
100 Sk
od 18. 10. 1999 do 21. 1. 2009
1 000 Sk
od 22. 1. 2009 do 25. 5. 2009
33,193919 EUR
od 18. 10. 1999 do 17. 8. 2003
50 000 Sk
od 18. 8. 2003 do 21. 1. 2009
1 000 Sk
od 22. 1. 2009 do 25. 5. 2009
33,193919 EUR
Kontrolná komisia
od 5. 11. 2020
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca, SNP 739/16, PSČ 022 01
od 5. 11. 2020
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 5. 11. 2020
PhDr. Anna Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
od 25. 3. 2003 do 24. 2. 2006
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca U Hluška, SNP 739/16
od 25. 2. 2006 do 24. 2. 2006
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca U Hluška, SNP 739/16
od 25. 2. 2006 do 16. 2. 2011
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca U Hluška, SNP 739/16
od 17. 2. 2011 do 16. 2. 2011
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca U Hluška, SNP 739/16
od 17. 2. 2011 do 2. 2. 2016
PaeDr. Vlasta Banetková
Čadca - U Hluška, SNP 739/16, PSČ 022 01
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
PaeDr. Vlasta Banetková
Čadca - U Hluška, SNP 739/16, PSČ 022 01
od 25. 2. 2006 do 29. 9. 2008
Emil Cáder
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/27
od 30. 9. 2008 do 29. 9. 2008
Emil Cáder
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/27
od 3. 2. 2016 do 15. 2. 2016
Jana Drexlerová
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/11, PSČ 024 01
od 17. 2. 2011 do 2. 2. 2016
Janka Drexlerová
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/11, PSČ 024 01
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
Janka Drexlerová
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/11, PSČ 024 01
od 7. 3. 2012 do 2. 2. 2016
PhDr. Anna Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
PhDr. Anna Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
od 17. 2. 2011 do 6. 3. 2012
PhDr. Jana Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
od 25. 3. 2003 do 24. 2. 2006
Amália Kondrková
Rudina, Rudina 235
od 25. 2. 2006 do 24. 2. 2006
Amália Kondrková
Rudina, Rudina 235
od 25. 3. 2003 do 24. 2. 2006
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489
od 25. 2. 2006 do 24. 2. 2006
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489
od 25. 2. 2006 do 16. 2. 2011
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489
od 17. 2. 2011 do 16. 2. 2011
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489
od 17. 2. 2011 do 2. 2. 2016
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489, PSČ 023 53
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
Emil Maslík
Staškov, Staškov 489, PSČ 023 53
od 17. 2. 2011 do 2. 2. 2016
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 30. 9. 2008 do 16. 2. 2011
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 17. 2. 2011 do 16. 2. 2011
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 25. 3. 2003 do 24. 2. 2006
Anna Palicová
Olešná, Olešná 528
od 25. 2. 2006 do 24. 2. 2006
Anna Palicová
Olešná, Olešná 528
od 25. 2. 2006 do 16. 2. 2011
Anna Palicová
Olešná, Olešná 528
od 17. 2. 2011 do 16. 2. 2011
Anna Palicová
Olešná, Olešná 528
od 25. 3. 2003 do 24. 2. 2006
Anton Pastva
Stará Bystrica, Stará Bystrica 661
od 25. 2. 2006 do 24. 2. 2006
Anton Pastva
Stará Bystrica, Stará Bystrica 661
od 25. 2. 2006 do 20. 4. 2009
Anton Pastva
Stará Bystrica, Stará Bystrica 661
od 21. 4. 2009 do 20. 4. 2009
Anton Pastva
Stará Bystrica, Stará Bystrica 661
od 5. 11. 2020 do 4. 11. 2020
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca - U Hluška, SNP 739/16, PSČ 022 01
od 3. 2. 2016 do 4. 11. 2020
PaedDr. Vlasta Banetková
Čadca - U Hluška, SNP 739/16, PSČ 022 01
od 5. 11. 2020 do 4. 11. 2020
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 3. 2. 2016 do 4. 11. 2020
Helena Mazúrová
Nová Bystrica, Nová Bystrica 750, PSČ 023 05
od 5. 11. 2020 do 4. 11. 2020
Janka Drexlerová
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/11, PSČ 024 01
od 16. 2. 2016 do 4. 11. 2020
Janka Drexlerová
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 951/11, PSČ 024 01
od 5. 11. 2020 do 4. 11. 2020
PhDr. Anna Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
od 3. 2. 2016 do 4. 11. 2020
PhDr. Anna Janíková
Staškov, Staškov 641, PSČ 023 53
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO