Priemyselný podnik, mestský podnik v likvi- dácii, IČO: 00182281 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Priemyselný podnik, mestský podnik v likvi- dácii Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00182281. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00182281 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 7. 1989
Názov
od 27. 11. 1992

Priemyselný podnik, mestský podnik v likvi- dácii

od 1. 7. 1989 do 26. 11. 1992

Priemyslový podnik, štátny podik, Nové Mesto nad Váhom

Adresa sídla
od 1. 7. 1989
Nové Mesto nad Váhom, ul. Čs. armády 1
IČO
od 1. 7. 1989

00182281

Deň výmazu
22. 10. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Obecný podnik
Oddiel
Pšn
Vložka číslo
19/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
oprava veľkokuchynského zariadenia a elektrických ohrievačov vody, vrátane príslušenstva a parákov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy rôznych strojov a zariadení
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
rádiotelevízne opravy, opravy magnetofónov, rozhlasov a pod.
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
multiservis - Tesla, interservis - Domáce potreby
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
odborný predaj rádií, televízorov, magnetofónov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
odborný predaj opravených menej hodnotných televízorov, rádií, magnetofónov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
montáž a opravy elektrického zabezpečovacieho zariadenia objektov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
montáž a opravy výstražného a rozhlasového zariadenia do motorových vozidiel
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
montáž, rekonštrukcia a opravy miestnych rozhlasov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy elektrospotrebičov, práčok, žmýkačiek
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
záručné a mimozáručné opravy a servis chladničiek, mrazničiek, chladiarenských zariadení
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy a prevíjanie elektromotorov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
plynofikácia rodinných domov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
servisné služby na kotle PKM
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
servisné služby na kotle - Destila a Dakon
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
montáž a opravy ústredného kúrenia
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
klampiarske opravy
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
oprava motorových vozidiel - autoservis
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
záručné a mimozáručné opravy a servis nákladných motorových vozidiel AVIA
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
záručné a mimozáručené opravy a servis mopedov Babetta
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy autochladičov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
odťahová služba
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy kancelárskych strojov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
brúsenie nožov a nožníc pre občanov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy nábytku a drevárskych výrobkov, stavebné stolárstvo
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
oprava odevov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy obuvi všetkého druhu
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy koženého tovaru - brašnárstvo, remenárstvo
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
opravy kožušinových výrobkov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
sprostredkovanie čistenia a farbenia výrobkov z kožušín
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba zámočníckych výrobkov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba klapiarskych výrobkov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
doplnková výroba
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba pružín
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba dozických a vložkových kľúčov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
zákazková výroba doplnkov nábytku
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výrobky stavebného stolárstva
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
šitie pánskych a dámskych odevov na zakázku
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
šitie ušianok, pracovných rukavíc, textilných páskov k tonometrom
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba z textilu a kože
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
novovýroba pánskej a dámskej obuvi
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výroba kožušinových výrobkov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
sklenárske práce a rámovanie obrazov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
oprava hudobných nástrojov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
predaj vlastných výrobkov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
vykonávanie projekčných prác v rozsahu vydaných oprávnení
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
revízna činnosť v rozsahu vydaných orpávnení
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
výchova učňovského dorastu v zmysle platných predpisov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
prevádzkova podnikových, rekreačných a stravovacích zariadení
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
projekty, montáž a servis MaRT v celom Zs kraji
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
projekcia, montáž a servis automatického detektoru spaliteľných plynov a pár CR 02.04 v celom ČSFR
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
odbytová činnosť v rozsahu platných výmerov
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
vykonávanie iných činností súvisiacich s hlavnou činnosťou
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
realizovať projetkovú prípravu, montáž a servis meracej a regulačnej techniky v hospodárstve riadenom Okresným národným výborom v Trenčíne
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
realizovať práce súvisiace s individuálnou bytovou výstavbou v rámci okresu Trenčín v stavebnom stolárstve, klampiarstve, zámočníctve, plynoservise a v kúrenárstve
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
vykrývať požiadavky v nedostatkových tovaroch na vnútornom trhu
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
realizovať remeselnícke práce /kúrenárstov, sklenárstvo, stolárstov, klampiarstvo, pokrývanie striech, zámočníctvo, plynoservis/ pre organizácie a zariadenia riadené národnými výbormi v rámci okresu Trenčín, prednostne u akcií " Z "
Konanie menom spoločnosti
od 1. 7. 1989 do 26. 11. 1992
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
Kmeňové imanie
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
134 087 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 29. 6. 2017 do 22. 10. 2021
dipl.tech. Štefan Remiaš
Podolie, Podolie 907
od 27. 11. 1992 do 21. 2. 2017
dipl.tech. Štefan Remiáš
Podolie, Podolie 907
od 22. 2. 2017 do 28. 6. 2017
dipl.tech. Štefan Remiáš
Podolie, Podolie 907
od 27. 11. 1992 do 22. 10. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za mestský podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 7. 1989 do 22. 10. 2021
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou - uznesením Rady Okresného národného výboru v Trenčíne č. 120 zo dňa 15.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pšn 44
od 27. 11. 1992 do 22. 10. 2021
Rozhodnutím mestského zastupiteľstva zo dňa 25. februára 1992 č.j. 41/92 vstúpil mestský podnik Priemyselný podnik v Novom Meste nad Váhom do likvidácie. Stary spis: Pšn 44
od 28. 11. 2003 do 22. 10. 2021
Krajský súd v Bratislave uznesením sp.zn. Z-2-1K 159/93 zo dňa 22.10.2003 zbavil JUDr. Igora Nitrianskeho, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Valovičovú, Gajova 11, 811 09 Bratislava.
od 15. 3. 2018 do 22. 10. 2021
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. Z-2-1K 158/1993-1394 zo dňa 21.8.2017, právoplatným dňa 26.9.2017, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Priemyselný podnik, mestský podnik v likvidácii so sídlom ul. Čs. armády 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO 00 182 281 v zmysle § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a zároveň zbavil funkcie ustanoveného správcu konkurznej podstaty Mgr. Jozefa Maruniaka.
Správca konkurznej podstaty
od 28. 11. 2003 do 29. 9. 2015
JUDr. Dagmar Valovičová
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
JUDr. Dagmar Valovičová
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Ukončenie konkurzného konania
od 15. 3. 2018
Dátum ukončenia konkurzného konania: 26.9.2017
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement