Poľnohospodárske družstvo Ludanice, IČO: 00205362 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Ludanice Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00205362. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00205362 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1975
Názov
od 19. 5. 1993

Poľnohospodárske družstvo Ludanice

od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993

Poľnohospodárske družstvo v Ludaniciach

Adresa sídla
od 6. 5. 1996
Ludanice, PSČ 95611
od 1. 1. 1975 do 5. 5. 1996
Ludanice
IČO
od 1. 1. 1975

00205362

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
63/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 19. 5. 1993
výroba a predaj výrobkov z plastických hmôt
od 19. 5. 1993
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
od 19. 5. 1993
poľnohospodárska výroba
od 7. 7. 2017
prenájom hnuteľných vecí
od 7. 7. 2017
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 10. 7. 2018
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 23. 4. 1997 do 9. 7. 2018
predaj poľnohospodárskych výrobkov (mäsa a mäsových výrobkov a vína)
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
A/Poľnohospodárska výroba
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
B/Spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov svojim členom,zamestnancom a ďalším občanom,spracovateľským a obchodným organizáciam
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
C/Práce a služby rôzneho druhu,poskytované vlastným členom,zamestnancom a ostatným občanom ako i štátnym podnikom,družstevným organizáciam a súkromným podnikateľom v roszahu:
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
zámočnícke a iné dielenské služby
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
stavebné práce a ostatné práce podľa dopytu trhu
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
stravovanie a občerstvenie osôb
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
poradenskú službu,materiálne zabezpečenie výroby a sprostredkovanie predaja výrobkov súkromne hospodariacim roľníkom alebo poľnohospodárskym družstvám v cenách podľa dohody
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
výroba a predaj osív poľnohospodárskych kultúr
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
výroba a predaj výrobkov z plastických hmôt
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
vykonávanie natieračských a lešenárskych prác na celom území štátu
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
práce strojmi
Konanie menom spoločnosti
od 25. 6. 2020
V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
od 7. 7. 2017 do 24. 6. 2020
V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
od 24. 4. 2015 do 6. 7. 2017
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva, prípadne ďalší poverený člen predstavenstva. Právne akty, pri ktorých je predpísaná písomná forma, vyžadujú podpis predsedu a podpredsedu alebo predsedu a jedného člena predstavenstva, alebo podpredsedu a jedného člena predstavenstva.
od 19. 5. 1993 do 23. 4. 2015
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listina o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 5. 1993
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 16.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Ludanice a Mýtna Nová Ves,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch uznesením č.6/1975 zo dňa 28.1.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:8.4.1975 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Podľa zápisnice zo zlučovacej členskej schôdze zo dňa 3.1.1976 a uznesenia Rady ONV v Topoľčanoch č.153/75 zo dňa 9.12.1975 s týmto družstvom je s účinnosťou od 1.1.1976 zlúčené Jednotné roľnícke družstvo Chrabrany. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 15.1.1992. Družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb. na družstvo. Stary spis: Dr 135
od 2. 3. 2000
Členská schôdza dňa 5.3.1999 rozhodla o zmene stanov.
od 1. 1. 1975 do 18. 5. 1993
Základné imanie : Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom,alebo zálohou na členský podiel až do jeho plnej výšky.Pokiaľ je strata družstva nižšia,než výška členských podielov a záloh,ručia jednotliví členovia rovnakým percentom zo svojho členského podielu alebo zálohy na členský podiel. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 16.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Ludanice a Mýtna Nová Ves,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch uznesením č.6/1975 zo dňa 28.1.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:8.4.1975 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Podľa zápisnice zo zlučovacej členskej schôdze zo dňa 3.1.1976 a uznesenia Rady ONV v Topoľčanoch č.153/75 zo dňa 9.12.1975 s týmto družstvom je s účinnosťou od 1.1.1976 zlúčené Jednotné roľnícke družstvo Chrabrany. Stanovy: Na výročnej členskej schôdzi družstva konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 135
Základné imanie
od 30. 7. 2016
15 000 EUR
od 5. 9. 2009 do 29. 7. 2016
44 156 EUR
od 19. 5. 1993 do 4. 9. 2009
3 730 000 Sk
Základný členský vklad
od 5. 9. 2009
332 EUR
od 19. 5. 1993 do 4. 9. 2009
10 000 Sk
Kontrolná komisia
od 1. 6. 2021
Jaroslav Hajro
Ludanice, Družstevná 6/6, PSČ 956 11
od 1. 6. 2021
Ing. Marek Košecký
Ludanice, 1.mája 231/26, PSČ 956 11
od 1. 6. 2021
Ing. Michal Kahala
Topoľčany, D.Jurkoviča 2366/8, PSČ 955 03
od 16. 8. 2011 do 19. 7. 2016
Mária Fazekašová
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/10, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Mária Fazekašová
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/10, PSČ 955 01
od 16. 8. 2011 do 19. 7. 2016
Jaroslav Hajro
Chrabrany, Partizánska 336/34, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Jaroslav Hajro
Chrabrany, Partizánska 336/34, PSČ 955 01
od 16. 8. 2011 do 19. 7. 2016
Ing. Michal Kahala
Chrabrany, Domovina 294/11, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Ing. Michal Kahala
Chrabrany, Domovina 294/11, PSČ 955 01
od 16. 8. 2011 do 19. 7. 2016
Mária Macková
Chrabrany, Ludanická 141, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Mária Macková
Chrabrany, Ludanická 141, PSČ 955 01
od 16. 8. 2011 do 19. 7. 2016
Pavol Wáclawiec
Ludanice, Slobody 408/46, PSČ 956 11
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Pavol Wáclawiec
Ludanice, Slobody 408/46, PSČ 956 11
od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2021
Ing. Michal Kahala
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/8, PSČ 955 03
od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2021
Jaroslav Hajro
Chrabrany, Partizánska 336/34, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 31. 5. 2021
Jaroslav Hajro
Chrabrany, Partizánska 336/34, PSČ 955 01
od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2021
Mária Fazekašová
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/10, PSČ 955 01
od 20. 7. 2016 do 31. 5. 2021
Ing. Michal Kahala
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/8, PSČ 955 03
od 20. 7. 2016 do 31. 5. 2021
Mária Fazekašová
Topoľčany, D. Jurkoviča 2366/10, PSČ 955 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO