STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice), IČO: 00222089 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Údaje boli stiahnuté 1. 12. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00222089. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00222089 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
26. 4. 1972
Názov
od 7. 10. 2003

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice)

od 21. 5. 2003 do 6. 10. 2003

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III. KOŠICE (skrátené SBD III.Košice)

od 26. 4. 1972 do 20. 5. 2003

Stavebné bytové družstvo III., Košice

Adresa sídla
od 31. 3. 2007
Košice, Furčianska 60/1013, PSČ 04014
od 21. 5. 2003 do 30. 3. 2007
Košice, Furčianska ulica č. 60
od 26. 5. 1993 do 20. 5. 2003
Košice, Furčianská 60
od 26. 4. 1972 do 25. 5. 1993
Košice, Kyjevská ul. 60
IČO
od 26. 4. 1972

00222089

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
914/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 31. 3. 2007
staviteľ-výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb
od 31. 3. 2007
podnikateľské poradenstvo
od 31. 3. 2007
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 31. 3. 2007
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
od 31. 3. 2007
vodoinštalatérstvo
od 31. 3. 2007
kúrenárske práce
od 31. 3. 2007
zámočníctvo
od 31. 3. 2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
od 31. 3. 2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
od 31. 3. 2007
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
od 31. 3. 2007
nájom spoločných častí a zariadení obytných budov, nájom nebytových priestorov
od 31. 3. 2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 31. 3. 2007
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí na zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch v objektoch triedy A
od 31. 3. 2007
montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
od 31. 3. 2007
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
od 31. 3. 2007
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 31. 3. 2007
televízne vysielanie v káblových rozvodoch
od 1. 3. 2010
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 12. 1. 2011
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 k W do 50 k W vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
od 14. 1. 2011
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 30. 1. 2013
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: - zdvíhacia skupina Ac1 - osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, - zdvíhacia skupina Ac2 - nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, - zdvíhacia skupina Ac3 - nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
od 30. 1. 2013
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
od 17. 8. 2013
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - Elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
od 4. 4. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 4. 4. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 4. 4. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 24. 2. 2015
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 24. 2. 2015
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 9. 11. 2015
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
od 9. 11. 2015
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
od 4. 1. 2008 do 28. 2. 2010
organizovanie dobrovoľných dražieb
od 31. 3. 2007 do 11. 1. 2011
údržba a oprava bytových a nebytových priestorov
od 31. 3. 2007 do 29. 1. 2013
opravy a údržba zdvíhacích zariadení (výťahov)
od 31. 3. 2007 do 13. 1. 2011
správa bytového a nebytového fondu
od 31. 3. 2007 do 11. 1. 2011
montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba odberových plynových zariadení v budovách na zemný plyn
od 26. 4. 1972 do 25. 5. 1993
v celom rozsahu
od 26. 5. 1993 do 30. 3. 2007
staviteľ-výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb
od 26. 5. 1993 do 30. 3. 2007
údržba a oprava bytových a nebytových priestorov
od 26. 5. 1993 do 30. 3. 2007
podnikateľské poradenstvo
od 12. 10. 1995 do 30. 3. 2007
prenájom nebytových priestorov
od 12. 10. 1995 do 30. 3. 2007
zabezpečenie a prevádzkovanie televízneho vysielania v káblovom rozvode
Konanie menom spoločnosti
od 1. 9. 2013
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
od 15. 8. 2013 do 31. 8. 2013
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
od 21. 5. 2003 do 14. 8. 2013
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Spoločný podpis predsedu a podpredsedu družstva sa vylučuje.
od 31. 10. 1997 do 20. 5. 2003
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
od 26. 5. 1993 do 30. 10. 1997
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
od 26. 4. 1972 do 25. 5. 1993
Družstvo sa značí s uvedením názvu: Stavebné bytové družstvo III., Košice a k nemu pripojuje podpis predseda alebo podpredseda s ďalším členom predstavenstva-kolektívne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 4. 1972
Stanovy schválené a prijaté na zhromaždení delegátov dňa 20.12.1988 v znení zmien a doplnkov na zhromaždení delegátov dňa 6.3.1990.
od 26. 5. 1993
Družstvo bolo transformované schválením stanov na zhromaždení delegátov dňa 11.6.1992 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev.
od 13. 10. 1993
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov SBD III. Košice, konaného dňa 17.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
od 12. 10. 1995
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 8.6.1995.
od 10. 10. 1996
Zápisnica zo ZD zo dňa 6.6.1996.
od 31. 10. 1997
Zmeny stanov schválené zhromaždením delegátov Stavebného bytového družstva III., Košice dňa 10.6.1997.
od 21. 5. 2003
Zmena stanov prijatá na ZD SBD III. Košice dňa 20.6.2002.
od 7. 10. 2003
Zápisnica PD zo dňa 19.2.2003.
od 1. 1. 2021
zmena Stanov SBD III Košice, zmena Rokovacieho poriadku SBD III Košice, zmena Volebného poriadku
Základné imanie
od 23. 4. 2009
33 193,918875 EUR
od 21. 5. 2003 do 22. 4. 2009
1 000 000 Sk
od 26. 5. 1993 do 20. 5. 2003
9 000 000 Sk
Základný členský vklad
od 23. 4. 2009
16,59696 EUR
od 23. 4. 2009
99,581757 EUR
od 23. 4. 2009
663,878378 EUR
od 21. 5. 2003 do 22. 4. 2009
500 Sk
od 26. 5. 1993 do 22. 4. 2009
3 000 Sk
od 26. 5. 1993 do 22. 4. 2009
20 000 Sk
Kontrolná komisia
od 12. 8. 2021
Ing. Vladimír Zvirinský, Ph.D.
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Charkovská 690/06, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021
Ing. Anton Glezgo
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Lidické námestie 897/12, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021
Mgr. Marta Pomothyová
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Benadova 912/11, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021
Anton Vysocký
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Maurerova 745/07, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021
Ondrej Leščák
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Jaltská 772/19, PSČ 040 22
od 14. 2. 2007 do 20. 4. 2010
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13, PSČ 040 22
od 21. 4. 2010 do 20. 4. 2010
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13, PSČ 040 22
od 21. 4. 2010 do 12. 7. 2011
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13/881, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13/881, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 30. 6. 2016
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13/881, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016
Ing. Ján Bedaj
Košice, Bašťovanského 13/881, PSČ 040 22
od 21. 4. 2010 do 12. 7. 2011
Ján Capík
Košice, Kurská 35/903, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
Ján Capík
Košice, Kurská 35/903, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 30. 6. 2016
Ján Capík
Košice, Kurská 35/903, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016
Ján Capík
Košice, Kurská 35/903, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 30. 6. 2016
Ing. Anton Glezgo
Košice, Lidické námestie 12/897, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016
Ing. Anton Glezgo
Košice, Lidické námestie 12/897, PSČ 040 22
od 14. 2. 2007 do 22. 4. 2009
Bc. Vlasta Hausová
Košice, Kurská 02, PSČ 040 22
od 23. 4. 2009 do 12. 7. 2011
Ing. Vlasta Hausová
Košice, Kurská 02/857, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
Ing. Vlasta Hausová
Košice, Kurská 02/857, PSČ 040 22
od 14. 2. 2007 do 20. 4. 2010
Ing. Juraj Korpa
Košice, Maurerova 16, PSČ 040 22
od 21. 4. 2010 do 20. 4. 2010
Ing. Juraj Korpa
Košice, Maurerova 16, PSČ 040 22
od 14. 2. 2007 do 12. 7. 2011
RNDr. Daniela Nogová
Košice, Krosnianska 53, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
RNDr. Daniela Nogová
Košice, Krosnianska 53, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 30. 6. 2016
Milena Pajtášová
Košice, Charkovská 24/689, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016
Milena Pajtášová
Košice, Charkovská 24/689, PSČ 040 22
od 14. 2. 2007 do 30. 9. 2008
Elena Petríková
Košice, Charkovská 06, PSČ 040 22
od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2008
Elena Petríková
Košice, Charkovská 06, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 30. 6. 2016
Elena Petríková
Košice, Charkovská 6/690, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2016
Elena Petríková
Košice, Charkovská 6/690, PSČ 040 22
od 1. 10. 2008 do 12. 7. 2011
Štefan Reisz
Košice, Zupkova 3/708, PSČ 040 22
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
Štefan Reisz
Košice, Zupkova 3/708, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Vlasta Hausová
Košice, Kurská 2/857, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Anton Glezgo
Košice, Lidické námestie 12/897, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Marián Sidor
Košice, Jaltská 13/771, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Radovan Hužvík
Košice, Zupkova 5/709, PSČ 040 22
od 12. 8. 2021 do 11. 8. 2021
Ing. Mária Pindrochová
Košice, Jaltská 15/771, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 11. 8. 2021
Ing. Vlasta Hausová
Košice, Kurská 2/857, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 11. 8. 2021
Ing. Anton Glezgo
Košice, Lidické námestie 12/897, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 11. 8. 2021
Ing. Marián Sidor
Košice, Jaltská 13/771, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 11. 8. 2021
Ing. Mária Pindrochová
Košice, Jaltská 15/771, PSČ 040 22
od 1. 7. 2016 do 11. 8. 2021
Ing. Radovan Hužvík
Košice, Zupkova 5/709, PSČ 040 22
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO