Bezovec - Poľnohospodárske družstvo, IČO: 00223603 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bezovec - Poľnohospodárske družstvo Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00223603. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00223603 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 12. 1990
Názov
od 17. 12. 1993

Bezovec - Poľnohospodárske družstvo

od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Bezovec

Adresa sídla
od 26. 11. 2003
Modrová, Stará Lehota, PSČ 91635
od 17. 12. 1993 do 25. 11. 2003
Stará Lehota, PSČ 91636
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
Stará Lehota
IČO
od 11. 12. 1990

00223603

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
26/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 17. 12. 1993
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
od 17. 12. 1993
úprava a spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov
od 17. 12. 1993
výroba mäsa a mäsových výrobkov
od 17. 12. 1993
nákladná doprava
od 17. 12. 1993
stavebné práce
od 17. 12. 1993
výroba, opravy a údržba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, a mechanické úpravy kovov
od 17. 12. 1993
stavebné stolárstvo a výroba drobných výrobkov z dreva
od 17. 12. 1993
výroba textilných materiálov, impregnovaných, potiahnutých alebo laminátovaných plastami
od 17. 12. 1993
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
od 17. 12. 1993
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potraviny a mäso
od 2. 3. 2007
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami a technikou
od 2. 3. 2007
poskytovanie služieb v rámci agroturistiky v rozsahu voľných živností
od 2. 3. 2007
organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľných živností
od 2. 3. 2007
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
od 2. 8. 2007
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 4. 4. 2013
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
Okrem poľnohospodárskej a potravinárskej výroby prevádza nasledovné činnosti: - doprava osobná a nákladná
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
stavebné práce pre podniky i obyvateľov a výroby stavebných prvkov
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
výroba krmív a komponentov
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
kovovýroba
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
drevovýroba
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
natieračské a izolatérske práce
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
sieťotlač, upomienkové predmety, xerografické práce
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
výroba slaboprúdovej elektroniky
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
výroba z plastov a textilu
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
záručné opravy a servis pre cudzie výroby
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
výrobná kooperácia a služby
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
poskytovanie finančných služieb pre podniky a obyvateľstvo
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
obchodná činnosť, agroturistika a stravovanie.
Konanie menom spoločnosti
od 23. 8. 2013
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
od 17. 12. 1993 do 22. 8. 2013
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 11. 12. 1990 do 16. 12. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 12. 1990
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 05. 12. 1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Základné imanie : Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/ alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod./ ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakou sumou svojho členského podielu a členského vkladu.
od 17. 12. 1993
Dňa 23.11.1993 schválené stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., pretransformované v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 148
od 2. 9. 1996
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 7. 6. 1996. Stary spis: Dr 148
od 13. 3. 2001
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 14.4.2000 - úplné znenie stanov.
od 21. 6. 2001
Výročná členská schôdza dňa 4.5.2001 schválilo zmenu členov predstavenstva družstva a zmenu stanov družstva.
Základné imanie
od 23. 8. 2013
50 000 EUR
od 1. 9. 2009 do 22. 8. 2013
67 217,04 EUR
od 2. 8. 2007 do 31. 8. 2009
2 312 500 Sk
od 13. 3. 2001 do 1. 8. 2007
2 887 500 Sk
od 2. 9. 1996 do 12. 3. 2001
3 326 500 Sk
od 14. 12. 1994 do 1. 9. 1996
15 000 000 Sk
od 17. 12. 1993 do 13. 12. 1994
12 100 000 Sk
Základný členský vklad
od 1. 9. 2009
414,92 EUR
od 17. 12. 1993 do 1. 9. 1996
15 000 Sk
od 2. 9. 1996 do 31. 8. 2009
12 500 Sk
Kontrolná komisia
od 10. 2. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
od 10. 2. 2022
Miroslav Petruš
Stará Lehota, Stará Lehota 20, PSČ 916 36
od 10. 2. 2022
Ľubica Petrušová
Modrová, Stará Lehota 153, PSČ 916 35
od 30. 6. 2016 do 28. 7. 2017
Mgr. Barnabáš Kováč
Zlatná na Ostrove, Veľký Lél 821, PSČ 946 12
od 29. 7. 2017 do 28. 7. 2017
Mgr. Barnabáš Kováč
Zlatná na Ostrove, Veľký Lél 821, PSČ 946 12
od 2. 3. 2007 do 22. 8. 2013
Anton Michalovský
Stará Lehota, Stará Lehota 145, PSČ 916 36
od 23. 8. 2013 do 22. 8. 2013
Anton Michalovský
Stará Lehota, Stará Lehota 145, PSČ 916 36
od 23. 8. 2013 do 20. 8. 2014
Ing. Ladislav Mokrý
Banka, Inovecká 43, PSČ 921 01
od 21. 8. 2014 do 20. 8. 2014
Ing. Ladislav Mokrý
Banka, Inovecká 43, PSČ 921 01
od 2. 3. 2007 do 22. 8. 2013
Milan Nemeš
Stará Lehota, Stará Lehota 75, PSČ 916 36
od 23. 8. 2013 do 22. 8. 2013
Milan Nemeš
Stará Lehota, Stará Lehota 75, PSČ 916 36
od 21. 8. 2014 do 29. 6. 2016
Mgr. Zuzana Pagáčová
Bratislava, Račianske mýto 10990/1D, PSČ 831 02
od 30. 6. 2016 do 29. 6. 2016
Mgr. Zuzana Pagáčová
Bratislava, Račianske mýto 10990/1D, PSČ 831 02
od 2. 3. 2007 do 22. 8. 2013
Ľubica Petrušová
Stará Lehota, Stará Lehota 153, PSČ 916 36
od 23. 8. 2013 do 22. 8. 2013
Ľubica Petrušová
Stará Lehota, Stará Lehota 153, PSČ 916 36
od 30. 6. 2016 do 28. 7. 2017
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 35
od 29. 7. 2017 do 28. 7. 2017
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 35
od 21. 8. 2014 do 29. 6. 2016
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 35
od 30. 6. 2016 do 29. 6. 2016
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 35
od 23. 8. 2013 do 20. 8. 2014
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 21. 8. 2014 do 20. 8. 2014
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 21. 8. 2014 do 29. 6. 2016
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 30. 6. 2016 do 29. 6. 2016
Ing. Jozef Špirko
Bratislava, Vilová 11, PSČ 851 01
od 30. 6. 2016 do 28. 7. 2017
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Petržalka, Vilová 11, PSČ 851 01
od 29. 7. 2017 do 28. 7. 2017
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Petržalka, Vilová 11, PSČ 851 01
od 23. 8. 2013 do 20. 8. 2014
Ing. Róbert Šupa
Topoľčany, Palkovičova 10/2833, PSČ 955 01
od 21. 8. 2014 do 20. 8. 2014
Ing. Róbert Šupa
Topoľčany, Palkovičova 10/2833, PSČ 955 01
od 10. 2. 2022 do 9. 2. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
od 29. 7. 2017 do 9. 2. 2022
Ing. Jozef Špirko
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Na Holom vrchu 8919/10, PSČ 841 06
od 10. 2. 2022 do 9. 2. 2022
Miroslav Petruš
Stará Lehota, Stará Lehota 20, PSČ 916 36
od 29. 7. 2017 do 9. 2. 2022
Miroslav Petruš
Stará Lehota, Stará Lehota 20, PSČ 916 36
od 10. 2. 2022 do 9. 2. 2022
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 36
od 29. 7. 2017 do 9. 2. 2022
Štefan Plačko
Modrová, Nová Lehota 74, PSČ 916 36
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO