On Ret, družstvo – v likvidácii, IČO: 00500674 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti On Ret, družstvo – v likvidácii Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00500674. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00500674 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1978
Názov
od 1. 1. 2019

On Ret, družstvo – v likvidácii

od 25. 6. 2011 do 31. 12. 2018

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo

od 19. 9. 2003 do 24. 6. 2011

COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo

od 20. 12. 1993 do 18. 9. 2003

JEDNOTA, spotrebné družstvo Bratislava

od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993

Jednota, spotrebné družstvo, Bratislava-mesto

Adresa sídla
od 1. 1. 2019
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Panenská 24, PSČ 81103
od 26. 7. 2014 do 31. 12. 2018
Bratislava, Ivánska cesta 12, PSČ 82104
od 18. 7. 2002 do 25. 7. 2014
Bratislava, Stromová 16, PSČ 83302
od 1. 1. 1978 do 17. 7. 2002
Bratislava, Bárdošova 2, PSČ 83302
IČO
od 1. 1. 1978

00500674

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
135/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 12. 1993
nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením/
od 20. 12. 1993
prevádzkovanie predajne potravín
od 20. 12. 1993
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 20. 12. 1993
vykonávanie priemyselných stavieb
od 20. 12. 1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 20. 12. 1993
staviteľ
od 20. 12. 1993
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 20. 12. 1993
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 20. 12. 1993
prevádzkovanie lahôdkárskej výrobne
od 20. 12. 1993
cestná nákladná doprava
od 3. 10. 2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
od 12. 6. 2004
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 12. 6. 2004
reklamná a propagačná činnosť
od 12. 6. 2004
prieskum trhu a verejnej mienky
od 3. 6. 2010
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 22. 11. 2013
mäsiarstvo
od 22. 11. 2013
výroba ovocných a zeleninových štiav
od 25. 4. 2015
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
od 25. 4. 2015
počítačové služby
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
pohostinská činnosť-prevádzkovanie reštaurácie
od 20. 12. 1993 do 14. 6. 2012
prevádzkovanie predajne mäso-údeniny
od 20. 12. 1993 do 14. 6. 2012
prevádzkovanie predajne s rozličným tovarom
od 20. 12. 1993 do 14. 6. 2012
prevádzkovanie predajne s textilom
od 20. 12. 1993 do 14. 6. 2012
prevádzkovanie predajne s priemyselným tovarom
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
výroba pekárenských výrobkov
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
výroba cukrárenských výrobkov
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
výroba mäsových výrobkov
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
nákup a predaj starožitností
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
1/maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
2/verejné stravovanie, ubytovacie a iné služby
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
3/potravinárska výroba a spracovanie nakúpených surovín
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
4/nákupná činosť
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
5/investičná výstavba, rekonštrukcie, modernizácie a údržba
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
6/dopravná činosť pre vlastnú potrebu
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
7/služby výpočtovej techniky
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
8/zahranično-obchodná činnosť
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
9/práca s členskou základňou
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
10/prenajímanie priestorov k dočasnému užívaniu
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
11/teoretická a praktická výučba a výchova v súlade s potrebami družstva
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
12/združovanie prostriedkov na zabezpečenie podnikateľskej činnosti
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
13/poradenská a konzultačná činnosť
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
14/nákup a predaj starožitností a zastavárenská činnosť.
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
obchod so starožitnosťami
od 20. 12. 1993 do 18. 8. 2009
zastavárenská činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 1. 1. 2019
V mene družstva koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva ( čl. 24 ods. 8 týchto Stanov) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Iní zamestnanci družstva sú oprávnení konať a podpisovať za družstvo na základe písomného splnomocnenia.
od 22. 2. 2017 do 31. 12. 2018
V mene družstva koná a podpisuje samostatne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva ( čl. 24 ods. 8 týchto Stanov) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Iní zamestnanci družstva sú oprávnení konať a podpisovať za družstvo na základe písomného splnomocnenia.
od 22. 1. 2013 do 21. 2. 2017
V mene družstva koná a podpisuje spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva (čl. 24 ods. 8 týchto Stanov) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Iní zamestnanci družstva sú oprávnení konať a podpisovať za družstvo na základe písomného splnomocnenia.
od 18. 7. 2002 do 21. 1. 2013
Za družstvo koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V prípade vymenovania generálneho riaditeľa družstva (článok 23 odstavec 11 Stanov družstva) za družstvo koná a podpisuje generálny riaditeľ. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo družstva sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu alebo predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
od 27. 11. 1996 do 17. 7. 2002
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo družstva sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, v neprítomnosti predsedu družstva podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
od 20. 12. 1993 do 26. 11. 1996
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
od 1. 1. 1978 do 19. 12. 1993
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
Likvidácia
od 1. 1. 2019
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2019
Likvidátor:
od 1. 1. 2019
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1978
Družstvo vzniklo rozdelením organizácie Jednota spotrebné družstvo Bratislava-vidiek na dve organizácie: Jednota, spotrebné družstvo Bratislava-vidiek a Jednota spotrebné družstvo Bratislava-mesto. Rozdelenie bolo schválené uznesením konferencie delegátov družstva dňa 19.12.1977 a uznesením predstavenstva Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave zo dňa 28.9. 1977. Doplnenie údajov: Zhromaždením delegátov družstva, konaná dňa 10.12.1990 bolo schválené Doplnenie Stanov Jednoty, SD Bratislava-mesto. Ostatné: Unesením Zhromaždenia delegátov zo dňa 13.4.91 boli schválené Stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918
od 20. 12. 1993
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa Zák. č. 513/91 Zb. a Zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté zhromaždením delegátov dňa 19.10.1992. Zapisované základné imanie: 2 931 000 Sk Nedeliteľný fond: 205 677 200 Sk Stary spis: Dr 1918
od 4. 5. 1994
Zmena stanov schválená na zhromaždení delegátov konaného dňa 29.3.1994. Stary spis: Dr 1918
od 27. 11. 1996
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.1996 a zo dňa 25.3.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1918
od 15. 3. 1999
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov konanom dňa 16.4.1997. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 16.4.1997. Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.4.1998.
od 9. 8. 1999
Obč. preukaz SR SF 559824.
od 21. 7. 2000
Zmena stanov schválená Zhromaždením delegátov konanom dňa 19.4.2000. Uznesenie a zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2000.
od 3. 10. 2001
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konanej dňa 16.2.2000. Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov družstva konaného dňa 19.4.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Živnostenský list vydaný Okresný úradom Bratislava III. dňa 24.11.2000, sp.č. ŽO-2000/17844/001, reg.č. 25349/2000.
od 18. 7. 2002
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.2001. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 23.4.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Deň zániku funkcie JUDr. Pavla Křupalu : 23.4.2002. Kontrolná komisia: Ing. Alena Koudelová - predsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Družstevná 61, Ivánka pri Dunaji Ing. Anna Skovajsová - podpredsedníčka kontrolnej komisie od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Medveďovej 21/53, Bratislava Karol Árpa - člen od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Komárovská 24, Bratislava Alena Szabová - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Fedákova 22, Bratislava Mária Kňazovická - členka od 19.4.2001 r.č.: , bydlisko : Podkolibská 36, Bratislava
od 12. 5. 2003
Zápis o schválení uznenenia predstavenstva zo dňa 30.04.2002. Zápisnica zo 7. riadnej schôdzy predstavenstva zo dňa 10.06.2002.
od 19. 9. 2003
Zhromaždenie delegátov dňa 29.04.2003 schválilo Stanovy COOP Jednoty Bratislava, spotrebné družstvo Bratislava, ktoré dňom 29.04.2003 nadobúdajú účinnosť s výnimkou Čl. 2 ods. 1) a Čl. 19 ods. 5) Stanov družstva, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2004 a zrušilo dňom 29.04.2003 Stanovy Jednoty, SD Bratislava schválené 19.10.1992, ako aj ich zmeny a doplnky s výnimkou Čl. 2 ods. 1) obchodné meno, ktorý sa ruší dňa 01.01.2004.
od 3. 6. 2006
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.4.2006
od 2. 6. 2007
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.04.2007.
od 29. 5. 2008
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 21.04.2008. Uznesenie a zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 21.04.2008.
od 19. 8. 2009
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.04.2009.
od 3. 6. 2010
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.04.2010.
od 25. 6. 2011
Zmeny stanov boli v Článku 2, bod 1,3, v súvislosti so zmenou obchodného mena zmenené obchodné meno v Článku 1; Článku 2, bod la3; zmeny stanov Článku 17, bod 5; Článku 23, bod 5; Článku 26, bod 1,2, a 3; Článku 28 schválené zhromaždením delegátov dňa 05.05.2011 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom. Dodatok č. 1 zo dňa 13.06.2011 k zápisnici zo zhromaždenia delegátov zo dňa 05.05.2011 o zmene obchodného mena: COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo na nové obchodné meno: TERNO Slovensko, spotrebné družstvo. Dňa 05.05.2011 skončila funkcia predsedníčke kontrolnej komisie Ing. Alene Koudelovej, Družstevná 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji, podpredsedníčke kontrolnej komisie Ing. Anne Skovajsovej, Medveďovej 21/53, 851 04 Bratislava, členovi kontrolnej komisie p. Karol Árpa, Komárovská 24, 821 06 Bratislava a členke kontrolnej komisie p. Márii Kňazovickej, Podkolibská 36, 831 01 Bratislava.
od 28. 7. 2011
Dňa 05.05.2011 skončila funkcia členovi kontrolnej komisie p. Alene Szabovej , Fedákova 22, 841 02 Bratislava.
od 15. 6. 2012
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.05.2012.
od 12. 12. 2012
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v článku 11 - Prevod členských práv a povinností pod poradovým číslom 1,2 a v článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode a) schválené zhromaždením delegátov dňa 28.11.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom.
od 1. 3. 2013
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v Článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode b); v Článku 22 - Členstvo v orgánoch družstva a zásady ich činnosti v bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8; v Článku 23 - Zhromaždenie delegátov v bodoch 5 a 6; v Článku 24 - Predstavenstvo v bode 2 písm. d) vypustené znenie bodov 4 a 9, tým sa mení doterajšie poradové označenie ostatných bodov tohto článku, a zmena v dobe 9 (pôvodne bod 11) tohto článku; schválené zhromaždením delegátov dňa 19.12.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom.
od 22. 11. 2013
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 22.10.2013.
od 26. 7. 2014
Zápisnica z riadneho Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.06.2014.
od 25. 4. 2015
Zápisnica z riadneho zhromaždenia delegátov zo dňa 17.03.2015.
od 22. 2. 2017
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 10.10.2016.
od 22. 1. 2013 do 28. 2. 2013
Zmeny Stanov TERNO Slovensko, spotrebné družstvo boli v Článku 21 - Sústava družstevných orgánov v bode b); v Článku 22 - Členstvo v orgánoch družstva a zásady ich činnosti v bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8; v Článku 23 - Zhromaždenie delegátov v bodoch 5 a 6; v Článku 24 - Predstavenstvo v bode 2 písm. d)d vypustené znenie bodov 4 a 9, tým sa mení doterajšie poradové označenie ostatných bodov tohto článku, a zmena v dobe 9 (pôvodne bod 11) tohto článku; schválené zhromaždením delegátov dňa 19.12.2012 a nadobúdajú účinnosť týmto dňom.
Základné imanie
od 3. 9. 2009
97 291,37 EUR
od 12. 8. 2009 do 2. 9. 2009
97 291 EUR
od 20. 12. 1993 do 11. 8. 2009
2 931 000 Sk
Základný členský vklad
od 25. 6. 2011
33 EUR
od 4. 5. 1994 do 14. 3. 1999
1 000 Sk
od 15. 3. 1999 do 11. 8. 2009
1 000 Sk
od 12. 8. 2009 do 18. 8. 2009
33,19 EUR
od 19. 8. 2009 do 24. 6. 2011
33 EUR
od 20. 12. 1993 do 3. 5. 1994
1 000 Sk
Kontrolná komisia
od 25. 4. 2015
Ing. Martin Vítkovský
Bratislava, Svetlá 4113/5, PSČ 811 02
od 25. 4. 2015
Michal Vítkovský
Bratislava, Svetlá 4113/5, PSČ 811 02
od 25. 4. 2015
Dominik Luknár
Bratislava, Budatínska 3145/29, PSČ 851 05
od 22. 1. 2013 do 25. 7. 2014
JUDr. Milan Banas
Bratislava, Záhradnícka 74, PSČ 821 08
od 26. 7. 2014 do 25. 7. 2014
JUDr. Milan Banas
Bratislava, Záhradnícka 74, PSČ 821 08
od 22. 1. 2013 do 25. 7. 2014
Ing. Adrián Ďurček
Lozorno, Hlboká 911/60, PSČ 900 55
od 26. 7. 2014 do 25. 7. 2014
Ing. Adrián Ďurček
Lozorno, Hlboká 911/60, PSČ 900 55
od 22. 1. 2013 do 21. 11. 2013
Ing. Anna Grollová
Bratislava, Žehrianska 5, PSČ 851 07
od 22. 11. 2013 do 21. 11. 2013
Ing. Anna Grollová
Bratislava, Žehrianska 5, PSČ 851 07
od 25. 6. 2011 do 21. 1. 2013
JUDr. Pavol Křupala
Bratislava, Družstevná 5, PSČ 831 04
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
JUDr. Pavol Křupala
Bratislava, Družstevná 5, PSČ 831 04
od 22. 11. 2013 do 25. 7. 2014
Lucia Kyliánová
Častá, Hlavná 31/166, PSČ 900 89
od 26. 7. 2014 do 25. 7. 2014
Lucia Kyliánová
Častá, Hlavná 31/166, PSČ 900 89
od 25. 6. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Ján Kysucký
Bratislava, Lachova 6, PSČ 851 03
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Ján Kysucký
Bratislava, Lachova 6, PSČ 851 03
od 25. 6. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Anna Skovajsová
Bratislava, Medveďovej 21, PSČ 851 04
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Anna Skovajsová
Bratislava, Medveďovej 21, PSČ 851 04
od 28. 7. 2011 do 21. 1. 2013
Alena Szabová
Bratislava, Fedákova 22, PSČ 841 02
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Alena Szabová
Bratislava, Fedákova 22, PSČ 841 02
od 25. 4. 2015 do 24. 4. 2015
JUDr. Peter Seidner
Bratislava, Za kasárňou 326/22, PSČ 831 03
od 25. 4. 2015 do 24. 4. 2015
Ing. Eduard Vrábel
Bratislava, Latorická 5128/17, PSČ 821 07
od 25. 4. 2015 do 24. 4. 2015
Ing. Zoltán Csóka
Bratislava, Bebravská 13273/7, PSČ 821 07
od 26. 7. 2014 do 24. 4. 2015
JUDr. Peter Seidner
Bratislava, Za kasárňou 326/22, PSČ 831 03
od 26. 7. 2014 do 24. 4. 2015
Ing. Eduard Vrábel
Bratislava, Latorická 5128/17, PSČ 821 07
od 26. 7. 2014 do 24. 4. 2015
Ing. Zoltán Csóka
Bratislava, Bebravská 13273/7, PSČ 821 07
Predaj
od 26. 7. 2014
Predaj časti podniku Predaj časti podniku družstva TERNO Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 00 500 674, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 1.7.2014 medzi družstvom TERNO Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 00 500 674 ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Diligentia R.C., s.r.o. so sídlom Stromová 16, 833 02 Bratislava, IČO: 46 008 616 ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť dňa 1.7. 2014.
od 15. 12. 2015
Predaj časti podniku Zmluvou o vklade časti podniku ako nepeňažného vkladu do základného imania zo dňa 27. novembra 2015 spoločnosť TERNO Slovensko, spotrebné družstvo vložila časť podniku (Divíziu prevádzky a správy nehnuteľností) do základného imania spoločnosti TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 020 188, v podobe nepeňažného vkladu v hodnote 25 000 000 EUR, a to s účinnosťou od 1. decembra 2015.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky