HONOR, výrobné družstvo - v likvidácii, IČO: 00586404 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HONOR, výrobné družstvo - v likvidácii Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00586404. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00586404 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 3. 1990
Názov
od 20. 2. 1996

HONOR, výrobné družstvo - v likvidácii

od 25. 4. 1991 do 19. 2. 1996

HONOR, výrobné družstvo

Adresa sídla
od 6. 10. 2022
Nitra, Gladiolová č.3, PSČ 94901
od 25. 4. 1991 do 5. 10. 2022
Nitra, Gladiolova č.3
IČO
od 25. 4. 1991

00586404

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
168/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 25. 4. 1991
výroba zámočníckých a stolárských doplnkových konštrukcií
od 25. 4. 1991
publikačná činnosť v oblasti informatiky
od 25. 4. 1991
stavebno-montážna činnosť, údržba a rekonštrukcie stavebných objektov
od 25. 4. 1991
poskytovanie dopravných služieb pre občanov a organizácie
od 25. 4. 1991
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a doplnkový predaj súvisiaci s poskytovanou službou
od 25. 4. 1991
rozširovanie počítačovej siete a jej servis
od 25. 4. 1991
servis a opravy strojov polygrafickej techniky
od 25. 4. 1991
servis a opravy strojov meracej a čerpacej techniky
od 25. 4. 1991
Zahraničnoobchodná činnosť:
od 25. 4. 1991
zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou komodít,na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
Konanie menom spoločnosti
od 20. 2. 1996
Menom družstva koná likvidátor.
od 25. 4. 1991 do 19. 2. 1996
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
Likvidácia
Likvidátor:
od 6. 10. 2022
Ing. Marian Peťovský
Nitra, Gladiolová 3, PSČ 949 01
od 20. 2. 1996 do 5. 10. 2022
Ing. Marián Peťovský
Nitra, Gladiolova 3
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 1991
Základné imanie: Člen je povinný prispievať na úhradu straty vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou.Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná 20-násobku členského podielu t.j. 4 000,- Kčs. Ďalšie skutočnosti: Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 22.1.1990 podľa Zákona č.94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve, boli schválené stanovy družstva. Stary spis: Dr 356
od 20. 2. 1996
Na členskej schôdzi družstva bolo dňa 19.01.1996 rozhodnuté o zrušení družstva bez právneho nástupcu a o jeho vstupe do likvidácie. Stary spis: Dr 356
od 1. 2. 2019
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31K/7/2018 – 983 zo dňa 27.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – družstvo: HONOR, výrobné družstvo – v likvidácii, podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu: S281.
od 24. 5. 2019
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.11.2018, č. k. 31K/7/2018-1011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2018, súd konkurzné konanie na majetok úpadcu – HONOR, výrobné družstvo – v likvidácii zrušil pre nesplnenie predpokladov pre konkurz podľa § 102 ods. 2 ZoKR (nie je pluralita veriteľov – pohľadávky do konkurzu prihlásil len jeden veriteľ).
Vyhlásenie konkurzu
od 1. 2. 2019
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.8.2018
Správca konkurznej podstaty
od 23. 5. 2022
JUDr. Ladislav Barát
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
od 1. 2. 2019 do 22. 5. 2022
JUDr. Ladislav Barát
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.