AGROFINAL, spol. s r. o., IČO: 00589420 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AGROFINAL, spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00589420. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00589420 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 11. 1990
Názov
od 23. 11. 1990

AGROFINAL, spol. s r. o.

Adresa sídla
od 24. 11. 1995
Hlohovec, Mierová 24/2166, PSČ 92001
od 20. 2. 1995 do 23. 11. 1995
Hlohovec, Františka Lipku 2166, PSČ 92001
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Hlohovec, Františka Lipku 2166
IČO
od 23. 11. 1990

00589420

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
989/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 23. 6. 1992
výroba a opravy poľnohospodárskej techniky
od 23. 6. 1992
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami
od 25. 7. 1996
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 7. 1996
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 7. 1996
poskytovanie služieb poľnohospodárskej prvovýrobe
od 25. 7. 1996
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 27. 4. 2000
poľnohospodárska výroba
od 27. 4. 2000
predaj jedov a žieravín v maloobchode
od 21. 6. 2005
vykonávanie technických kontrol (skúšky) plynových zariadení na pohon motorových vozidiel
od 5. 12. 2013
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
od 18. 5. 2018
Montáž plynových zariadení na pohon motorových vozidiel
od 21. 6. 2005 do 17. 5. 2018
opravy karosérií
od 21. 6. 2005 do 17. 5. 2018
montáž, opravy, servis plynových zariadení na pohon motorových vozidiel
od 23. 6. 1992 do 14. 2. 1999
maloobchod s drevom a drevárskymi výrobkami kože a kože.výr.
od 23. 6. 1992 do 14. 2. 1999
nákup, predaj, opravy prenájom motorových vozidiel
od 25. 5. 1999 do 17. 5. 2018
nákup, predaj, opravy, prenájom motorových vozidiel
od 23. 11. 1990 do 22. 6. 1992
obchodná činnosť najmä v oblasti poľnohospodárskej techniky a drevárskych výrobkov, kože a kožiarskych výrobkov
od 23. 11. 1990 do 22. 6. 1992
servisná a poradenská služba
od 23. 11. 1990 do 22. 6. 1992
obchodná činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami
od 23. 11. 1990 do 22. 6. 1992
zahranično.obchodná činnosť export-import /okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
Konanie menom spoločnosti
od 21. 8. 1997
Menom spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne.
od 20. 2. 1995 do 20. 8. 1997
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Milan Findor /riaditeľ/ Ing. Vít Pavlovič /ekonomicko-obchodný námestník/
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 2. 1995
Spoločenská zmluva zo dňa 12.11.1990 bola zmenená dodatkom zo dňa 17.10.1994 a 14.11. 1994. Právne pomery spoločnosti sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2960
od 18. 4. 1995
Dodatok č. 2 zo dňa 6.04.1995 k spoločenskej zmluve / záväzok spoločnosti voči FNM SR - spoločnosť Agrofinal, spol. s r.o. nesmie bez súhlasu FNM SR uzatavárať: a/ - zmluvy o predaji obchodných podielov spoločníkov - zmluvy o nájme s dlhšou výpovednou lehotou ako 3 mesiace - zmluvy o predaji technologického zariadenia - vkladať majetok spoločnosti do nových obchodných spoločností alebo družstiev b/ vyššie uvedené obmedzenia právnych úkonov platia do splatenia 65 % kúpnej ceny v zmysle Zmluvy č. 653/1994 o predaji časti podniku Kovošrot Bratislava, štátny podnik Stary spis: S.r.o. 2960
od 24. 11. 1995
Dodatok č.3 zo dňa 30.10.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2960
od 9. 4. 1996
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.02.1996. Dodatok č.4 zo dňa 02.02.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2960
od 25. 7. 1996
Dodatok č. 5 zo dňa 03.05.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2960
od 21. 8. 1997
Dodatok č. 6 zo dňa 17.07.1997 k spoločenskej zmluve.
od 6. 11. 1998
Dodatkom č. 8 zo dňa 27.10.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
od 15. 2. 1999
Dodatok č. 9 zo dňa 11.11.1998 k spoločenskej zmluve.
od 25. 5. 1999
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 10 zo dňa 20.04.1999.
od 27. 4. 2000
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 11 zo dňa 19.04.2000.
od 9. 10. 2001
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.09.2001.
od 23. 11. 1990 do 22. 6. 1992
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/1990 Zb.,ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2960
Základné imanie
od 25. 3. 2009
34 856 EUR
Rozsah splatenia: 34 856 EUR
od 23. 11. 1990 do 24. 3. 2009
1 050 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 30. 3. 2016
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 30. 3. 2016
AGF MOBILE, s.r.o.
Hlohovec, Mierová 24/2166, PSČ 920 01
Spoločníci
od 9. 4. 1996
Ing. Vít Pavlovič
Nitra - Zobor, Urbancova 4
od 30. 3. 2016
Ing. Pavol Galo
Nitra - Klokočina, Pramenistá 17, PSČ 949 01
od 9. 4. 1996
Miroslav Janták
Hlohovec, Gáborská 26
od 9. 4. 1996
Ing. Jozef Kováč
Zavar, Pažitná 7
od 25. 3. 2009
Milan Findor
Hlohovec, Balatónska 7, PSČ 920 01
od 30. 3. 2016
PhDr. Andrej Findor
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Murgašova 1/5049, PSČ 811 04
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Pavel Bezák
Bošany, Komenského 665/A
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Peter Butyka
Leopoldov, Febr. víťazstva 10
od 25. 3. 2009 do 29. 3. 2016
Andrej Findor
Bratislava, Murgašova 1, PSČ 811 04
od 21. 6. 2005 do 24. 3. 2009
Andrej Findor
Stupava, Lipová 42, PSČ 900 31
od 9. 10. 2001 do 24. 3. 2009
Milan Findor
Hlohovec, Štefánikova 35, PSČ 920 01
od 9. 10. 2001 do 20. 6. 2005
Andrej Findor
Hlohovec, Ružová 2, PSČ 920 01
od 6. 11. 1998 do 8. 10. 2001
Milan Findor
Hlohovec, Ružová 2
od 9. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Andrej Findor
Hlohovec, Ružová 2
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Milan Findor
Hlohovec, Ružová 2
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Milan Findor
Hlohovec, Ružova 2
od 9. 4. 1996 do 29. 3. 2016
Ing. Pavol Galo
Nitrianske Hrnčiarovce, Pod Sokolom 664/30
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Pavol Galo
Nitra, Jurkovičova 19
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Pavol Galo
Nitra, Jurkovičova 19
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Miroslav Janták
Hlohovec, Gáborská 26
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Miroslav Janták
Hlohovec, Gáborská 26
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Jozef Kováč
Šúrovce, Horná 34
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Jozef Kováč
Bojničky, Bojničky 134
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Vít Pavlovič
Nitra, Kollárova 1
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Vít Pavlovič
Nitra, Kollárová 1
Výška vkladu každého spoločníka
od 25. 3. 2009
Ing. Vít Pavlovič
Vklad: 6 971 EUR
Splatené: 6 971 EUR
od 25. 3. 2009 do 29. 3. 2016
Ing. Pavol Galo
Vklad:  
Splatené:  
od 30. 3. 2016
Ing. Pavol Galo
Vklad: 6 971 EUR
Splatené: 6 971 EUR
od 25. 3. 2009
Miroslav Janták
Vklad: 6 971 EUR
Splatené: 6 971 EUR
od 25. 3. 2009
Ing. Jozef Kováč
Vklad: 6 971 EUR
Splatené: 6 971 EUR
od 25. 3. 2009
Milan Findor
Vklad: 3 154 EUR
Splatené: 3 154 EUR
od 25. 3. 2009 do 29. 3. 2016
Andrej Findor
Vklad:  
Splatené:  
od 30. 3. 2016
PhDr. Andrej Findor
Vklad: 3 818 EUR
Splatené: 3 818 EUR
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Milan Findor
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Vít Pavlovič
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Pavol Galo
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Miroslav Janták
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Peter Butyka
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Pavel Bezák
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 23. 11. 1990 do 19. 2. 1995
Ing. Jozef Kováč
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Milan Findor
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Vít Pavlovič
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Pavol Galo
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Miroslav Janták
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 20. 2. 1995 do 8. 4. 1996
Ing. Jozef Kováč
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 4. 1996 do 24. 3. 2009
Ing. Vít Pavlovič
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 4. 1996 do 24. 3. 2009
Ing. Pavol Galo
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 4. 1996 do 24. 3. 2009
Miroslav Janták
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 4. 1996 do 24. 3. 2009
Ing. Jozef Kováč
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 4. 1996 do 5. 11. 1998
Andrej Findor
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 6. 11. 1998 do 8. 10. 2001
Milan Findor
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 9. 10. 2001 do 24. 3. 2009
Milan Findor
Vklad: 95 000 Sk
Splatené: 95 000 Sk
od 9. 10. 2001 do 20. 6. 2005
Andrej Findor
Vklad: 115 000 Sk
Splatené: 115 000 Sk
od 21. 6. 2005 do 24. 3. 2009
Andrej Findor
Vklad: 115 000 Sk
Splatené: 115 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO