Stavebné bytové družstvo Levoča, IČO: 00594423 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Stavebné bytové družstvo Levoča Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00594423. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00594423 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 7. 1990
Názov
od 15. 6. 1994

Stavebné bytové družstvo Levoča

od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994

Stavebné bytové družstvo Levoča

Adresa sídla
od 28. 12. 1998
Levoča, Novoveská cesta 37, PSČ 05401
od 15. 6. 1994 do 27. 12. 1998
Levoča, PSČ 05401
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
Levoča
IČO
od 3. 7. 1990

00594423

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
1330/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 15. 6. 1994
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru
od 15. 6. 1994
Družstvo najmä: - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom
od 15. 6. 1994
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu by- tov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
od 15. 6. 1994
prideľuje družstevné byty vrátene bytov v rodinných domčekov do užívania a nebytové priestory do nájmu svojim členom
od 15. 6. 1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytov a nebytových priestorov
od 15. 6. 1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
od 15. 6. 1994
vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva
od 15. 6. 1994
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
od 22. 11. 2004
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 22. 11. 2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
od 22. 11. 2004
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
od 22. 11. 2004
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
od 22. 11. 2004
nákladná cestná doprava
od 12. 7. 2017
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 4. 7. 2019
montáž určených meradiel v rozsahu : merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
od 14. 7. 2012 do 11. 7. 2017
udržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 22. 11. 2004 do 24. 5. 2021
činnosť na elektrických zariadeniach do 52 kW a bleskozvodov
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
výstavba bytov v družstevných domoch, rodinných domov, miestností neslúžiacich na bývanie
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
prideľovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia bytového majetku a nebytových pries- torov
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanov
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
materiálno-výrobna základňa a opravy nebyvých priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
od 22. 11. 2004 do 11. 7. 2017
správa domov, bytov a nebytových priestorov
Konanie menom spoločnosti
od 22. 11. 2000
Za družstvo konajú predseda a podpredsedovia predstavenstva v stanovenom poradí. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, za družstvo podpisujú predseda, prípadne podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne.
od 28. 12. 1998 do 21. 11. 2000
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
od 15. 6. 1994 do 27. 12. 1998
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predse
od 3. 7. 1990 do 14. 6. 1994
V mene predstavenstva koná predseda a v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 7. 1990
Družstvo sa zakladá a riadi vlastnými stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 2.7.1990 podľa zák. č. 176/90 Zb. Stary spis: Dr 1045
od 15. 6. 1994
Právne pomery družstva sa zakladajú na stanovách schválených ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 2.7.1990. Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/1992 na základe aktualizovaných stanov družstva schválených zhromaždením delegátov dňa 11.12.1992 v zmysle § 765 zák. čísla 513/91 Zb.
od 21. 10. 1997
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.6.1995. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 18.6.1996.
od 28. 12. 1998
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 17.9.1998.
od 22. 11. 2000
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 23.5.2000.
od 25. 10. 2001
Zmena stanov družstva, schválená mimoriadnym zhromaždením delegátov dňa 6.11.2000. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 14.6.2001.
od 22. 7. 2021
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 30.6.2021
Základné imanie
od 25. 3. 2009
1 700 EUR
od 12. 3. 2009 do 24. 3. 2009
18 700 EUR
od 15. 6. 1994 do 11. 3. 2009
550 000 Sk
Základný členský vklad
od 12. 3. 2009
17 EUR
od 15. 6. 1994 do 11. 3. 2009
500 Sk
Kontrolná komisia
od 15. 1. 2021
Mária Dzurillová
Levoča, Viktora Greschika 1743/6, PSČ 054 01
od 15. 1. 2021
Mgr. Anna Kokavcová
Levoča, Jána Francisciho 1648/7, PSČ 054 01
od 15. 1. 2021
Ing. Jozef Bukovinský
Levoča, Viktora Greschika 1743/6, PSČ 054 01
od 14. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri Prameni 11/1353, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri Prameni 11/1353, PSČ 054 01
od 30. 6. 2003 do 13. 7. 2005
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri Prameni 11/29
od 14. 7. 2005 do 13. 7. 2005
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri Prameni 11/29
od 14. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Juraj Faltin
Levoča, Jána Francisciho 15/1677, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Juraj Faltin
Levoča, Jána Francisciho 15/1677, PSČ 054 01
od 30. 6. 2003 do 13. 7. 2005
Eva Hanisková
Levoča, Francisciho 46
od 14. 7. 2005 do 13. 7. 2005
Eva Hanisková
Levoča, Francisciho 46
od 27. 7. 2010 do 8. 7. 2015
Peter Král
Levoča, Jána Francisciho 21/1683, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2015
Peter Král
Levoča, Jána Francisciho 21/1683, PSČ 054 01
od 9. 1. 2007 do 26. 7. 2010
Slavomíra Marciová
Levoča, Jána Francisciho 48/1779, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Slavomíra Marciová
Levoča, Jána Francisciho 48/1779, PSČ 054 01
od 14. 7. 2005 do 5. 10. 2005
Mgr. Alexander Molnár
Levoča, Jána Francisciho 3/1649, PSČ 054 01
od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2005
Mgr. Alexander Molnár
Levoča, Jána Francisciho 3/1649, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 8. 7. 2015
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2015
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
od 14. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
od 6. 10. 2005 do 26. 7. 2010
Mária Stanková
Levoča, Jána Czauczika 7/1323, PSČ 054 01
od 27. 7. 2010 do 26. 7. 2010
Mária Stanková
Levoča, Jána Czauczika 7/1323, PSČ 054 01
od 30. 6. 2003 do 13. 7. 2005
Mária Stanková
Levoča, Czauczika 7
od 14. 7. 2005 do 13. 7. 2005
Mária Stanková
Levoča, Czauczika 7
od 27. 7. 2010 do 8. 7. 2015
Bc. Mária Stanková
Levoča, Jána Czauczika 7/1323, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2015
Bc. Mária Stanková
Levoča, Jána Czauczika 7/1323, PSČ 054 01
od 30. 6. 2003 do 13. 7. 2005
Ing. Štefan Šefčík
Levoča, Francisciho 28
od 14. 7. 2005 do 13. 7. 2005
Ing. Štefan Šefčík
Levoča, Francisciho 28
od 14. 7. 2005 do 8. 1. 2007
Ing. Štefan Šefčík
Levoča, Jána Francisciho 28/1729, PSČ 054 01
od 9. 1. 2007 do 8. 1. 2007
Ing. Štefan Šefčík
Levoča, Jána Francisciho 28/1729, PSČ 054 01
od 30. 6. 2003 do 13. 7. 2005
Dezider Vilkovský
Levoča, Baštová 4
od 14. 7. 2005 do 13. 7. 2005
Dezider Vilkovský
Levoča, Baštová 4
od 15. 1. 2021 do 14. 1. 2021
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri prameni 11/1353, PSČ 054 01
od 15. 1. 2021 do 14. 1. 2021
Vladimír Maľák
Levoča, Jána Francisciho 22/1701, PSČ 054 01
od 15. 1. 2021 do 14. 1. 2021
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 14. 1. 2021
Žofia Dzurňáková
Levoča, Pri prameni 11/1353, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 14. 1. 2021
Vladimír Maľák
Levoča, Jána Francisciho 22/1701, PSČ 054 01
od 9. 7. 2015 do 14. 1. 2021
Vladimír Novák
Levoča, Jána Francisciho 33/170, PSČ 054 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO